Home

Polopřímka definice

Takový bod, který rozděluje přímku, se označuje jako počáteční bod polopřímky. Aby polopřímka mohla být určena, je potřeba zvolit na ní další bod, který se neshoduje s bodem počátečním, tzv. pomocný bod Jsou jimi čtyři útvary, které můžeme popsat jak ve dvojrozměrném, tak trojrozměrném prostoru - bod, přímka, úsečka a polopřímka. Bod Z této definice je tedy jasné, že již nejde dále dělit na menší útvary a všechny ostatní útvary se z nich skládají a můžeme je popisovat jako tzv. množiny bodů (toto bude v. V prozaických textech vyčleňujeme základní promluvová pásma:. pásmo řeči vypravěče = autorská řeč; pásmo řeči postav = přímá řeč postav; Rozlišení pásma vypravěče (autora) a pásma postav (ti, co se baví, nebo vnitřní monolog) je základním znakem výstavby epického díla Polopřímka definice xdefinice.cz X-definice by Syntea software group s.r.o . For the purpose of describing the structure of XML documents, their validation, processing and creation, this tool was developed by Syntea Software Group Inc

Co je to Polopřímka? Význam pojmu, co znamená, hesla

Polopřímka • bod rozděluje přímku na dvě navzájem opačné polopřímky, je jejich společným počátkem • např. → ΕΒ polopřímka EB Úsečka • např. KL úsečka KL • KL = → KL ∩ → LK (průnik polopřímek KL a LK) • K, L krajní body úsečky • M vnitřní bod úsečky (analogicky vnitřní body, vnitřek úsečky Středová souměrnost na přímce, v rovině nebo v prostoru se středem v bodě (tzv. střed souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje střed na sebe sama a bod různý od na bod ′, který se nachází na polopřímce opačné k ve stejné vzdálenosti od jako bod (tj. platí pro něj | | = | ′ |).. Objekt (ať již na přímce, v rovině nebo v prostoru) označujeme za.

GEO01 - Bod, úsečka, přímka, polopřímka Dr

 1. 3. Je dána přímka p a polopřímka AB, která má počátek A na přímce p a svírá s ní úhel o velikosti 75°. Sestrojte všechny kružnice s poloměrem r 2cm, které se dotýkají přímky p i polopřímky AB. 4. Je dána kružnice k(S;r 5,5cm) a její sečna s, jejíž vzdálenost od středu S je 1,5cm. Sestrojte všechny kružnice o.
 2. Definice, shrnutí všech vlastností a řešené příklady od Dr. Matiky. 0. Přihlásit se! GEO01 - Bod, úsečka, přímka, polopřímka GEO08 - Pythagorova věta. Analytická Geometrie (ANA) ANA01 - Kartézské soustavy souřadnic. Domů.
 3. Seznam základních geometrických pojmů, jejichž znalost se předpokládá v jiných článcích. Seznam #. Bod je nejzákladnější geometrický pojem, jedná se o bezrozměrný geometrický útvar, pomocí něhož typicky definujeme ostatní geometrické útvary. Pokud se pohybujeme v rovině, tak můžeme říci, že bod je dvojice čísel, která reprezentuje souřadnice daného bodu v.

Co je Přímá, polopřímá a nevlastní přímá řeč? (promluvová

 1. Polopřímka - je podobná přímce, má počátek (ale stále nemá konec). Nejčastěji ji značíme dvěma body, první je počátek
 2. Předpis pro lineární funkci vypadá takhle: y = ax + b.Nejprve zjistíme b, absolutní člen.Nejjednodušeji ho zjistíme, pokud z grafu vyčteme, kde protíná přímka osu y, pokud je hodnota x rovna nule. Vidíme, že je to dva, proto bude b = 2.Je to proto, že když se bude ax rovnat nule, jediný způsob, jak dostat za y v předpise y = ax + b dvojku je, že se absolutní člen bude.
 3. Z definice: Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním bodem. Z logiky: Část je méně než celek. Anonym172970. 29.11.2009 23:17 | Nahlásit. To je otazka z pole matematiky, teorie mnozin, cemuz ja nerozumim, ale vim, ze jsou ruzne velka nekonecna.
 4. překlad a definice polopřímka, Slovník češtino-čeština on-line. polopřímka Definitions Show declension of polopřímka Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 78 vět, které odpovídají výrazu polopřímka.Nalezeno za 7 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty.
 5. Polopřímka definice Definice ležaté osmičk . Unavailable. Folk žije! Radek Bartoš - Polopřímka. 5 years ago5 years ago ; Předchozí obrázek ale nebyl zcela pravdivý, protože jsme nespecifikovali, jaký úhel myslíme. Na první pohled bychom si sice mohli pod úhlem ABC představit zmíněnou plochu, ovšem stejně tak bychom si.
 6. Definice opačné polopřímky. Definice (z latinského de = od, pryč a finis = hranice, tedy definitio = ohraničení, vymezení) je pokud možno jednoznačné určení významu nějakého pojmu. Pojem, který se definuje, je také nazýván definiendum (latinsky co se má definovat.. 7.1 Polopřímka, opačné polopřímky. m
 7. Definice. Vyjadřuje nevyslovené myšlenky. S větou, která uvozuje výrok, není spojena podřadící spojkou (jako u přímé řeči), avšak oproti doslovné reprodukci výroku nezachovává slovesnou osobu. Příklady použití. To bude, říkal jsem si, asi její poslední runda. Dělení slova. po!lo!pří!m

Podobné zobrazení s koeficientem k = 1 je shodné zobrazení. Tvrzení ihned plyne z definice shodného a podobného zobrazení. Také platí, že každé shodné zobrazení je podobné zobrazení s koeficientem podobnosti k = 1. V kapitole o shodných zobrazeních jsme zavedli pojmy přímo a nepřímo shodný trojúhelník jednak pomocí přesouvání trojúhelníků v rovině a také. Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.. Lze ji popsat jako nekonečně tenkou, dvoustranně nekonečně dlouhou, dokonale rovnou křivku (pojem křivka v matematice zahrnuje i rovné křivky), tedy křivku s nekonečně velkým poloměrem zakřivení. V euklidovské geometrii pro každé dva body existuje právě jedna přímka, která oběma prochází Základní pojmy - bod, přímka, polopřímka, úsečka. Překládání papíru je jednou z experimentálních metod, která podpoří budování základních geometrických pojmů, jako jsou např. bod, přímka, polopřímka, úsečka. Používáme papír formátu A4 nebo A5, pokud možno poněkud průsvitný Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie, Matýskova matematika 3.ročník, NOVÁ ŠKOLA,s.r.o., Brno 2014, ISBN: 978-80-7289-665-0Všechna výuková.

Polopřímka definice — definice (z latinského de = od, pryč

 1. Středová souměrnost - Wikipedi
 2. Lineární funkce - definice, vlastnosti, řešené příklady
 3. Základní geometrické pojmy — Matematika
 4. Geometrie - Publi.c
 5. Přímka — Matematika
 6. Co je delší přímka, nebo polopřímka, nebo jsou stejně
Analytická geometrie - Vektory - Skalární součin

polopřímka - definice - češtin

 1. Polopřímka definice, закрыт
 2. Definice opačné polopřímky - polopřímka je část přímky
 3. Řeč polopřímá - Češtinaveslovníku
 4. Matematika - Podobnos
 5. Přímka - Wikipedi
 6. Základní pojmy - bod, přímka, polopřímka, úsečk
 7. Rýsování (polopřímky navzájem opačné), Geometrie pro 4

Video: Polopřímky navzájem opačné, Geometrie 3

 • Originální boxerky.
 • Ericsson mobile.
 • Cushingův syndrom diagnostika.
 • Odštěpný závod datová schránka.
 • Chesapeake retrívr.
 • Psychická dušnost.
 • Divadlo pasáž třebíč.
 • New messenger.
 • Zoo praha webkamera.
 • Scotland yard hra.
 • Prisma u brýlí.
 • Jak vyrobit točité schody.
 • The day of the doctor csfd.
 • Bazén na malou zahradu.
 • Jak vyměnit struny na ukulele.
 • České trackery.
 • Klarinet příslušenství.
 • Nejdou otevřít páté dveře fabia 2.
 • Roxy praha šatna.
 • Paradentóza citron.
 • Papež wiki.
 • Www televize cz.
 • Olympic games 2016.
 • Jack nicholson joker.
 • Kdy dát ven kaktusy.
 • Problém definice.
 • Kristýna boková první republika.
 • Masérské kurzy poděbrady.
 • Nitroděložní tělísko na jak dlouho.
 • Monocyty.
 • Cichlidae nižší klasifikace.
 • Bolest hrdla pri prehltani v tehotenstve.
 • Bari ostrov.
 • Učebnice lego robotiky.
 • Změna délky pracovní doby.
 • Sběrný dvůr frenštát.
 • Klarinet pro děti.
 • Za sny.
 • Captcha google.
 • Japonsko wiki.
 • Primo fekt.