Home

Univerzita palackého obory

Odbory na UP: Univerzita Palackého v Olomouc

 1. Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny RUP pondělí - pátek: 9:30 - 14:0
 2. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.c
 3. Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ6198959

Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30 - 11:30 | 13:30 - 14:3 Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc +420 585 631 111 monika.smitkova@upol.cz Doporučené školy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Unicorn Vysoká škola Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kontakt Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 009 lekarska.fakulta@upol.cz (sekretariát děkana) Podrobné identifikační údaj

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc; Porodní asistentka; 1 program Obstáli byste u přijímaček na VŠ? Zkuste si SCIO testy zdarma. Vyzkoušet . Již od roku 2000 vám pomáháme s nalezením té správné vysoké školy. Pro studenty. Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony a provoz vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c Nejstarší fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Je jedinečná svou nádhernou starobylou (a nově rekonstruovanou) budovou v centru Olomouce. Nabízí skvělé vzdělání v oblasti Sociální práce, Sociální pedagogiky a Teologie. Je to fakulta pro všechny, bez rozdílu vyznání

* Uchazeči si mohou volit dvouoborovou kombinaci z nabídky studijních oborů studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice a B 7506 Speciální pedagogika (např. Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a Přírodopis se zaměřením na vzdělávání) Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 andrea.sperkova@upol.c Web Univerzity Palackého v Olomouci pro zájemce o studium. Vyberte si ze 700 kombinací studijních programů a poznejte Olomouc - univerzitní město Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.c

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno Česká republika T:+420 541 561 111 E: vfu@vfu.cz ID datové schránky: y2cj9e8 elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz . Pohotovost: 541 894 74 Výše poplatku je podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za prodlouženou dobu studia) stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice na 15 000,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia Univerzita Palackého v Olomouci (latinsky: Universitas Palackiana Olomucensis) byla založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V roce 2019 studovalo na UP téměř 22 000 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a umožňuje studium ve více než 270. Podrobnější informace naleznete v sekci Studijní obory. Univerzita Palackého tř. 17. listopadu 12 77146 Olomouc. IČ : 61989592 DIČ : CZ61989592 e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz.

Postgraduální studijní obory KPES nabízí postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oborech politologie, kde je studijním jazykem čeština, a political science, kde je studijním jazykem angličtina. Studium může probíhat v denní i kombinované formě. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci. Studijní programy a obory otevřené pro přihlášení V tomto katalogu se zobrazují studijní programy UP, na které lze aktuálně podat přihlášku. Katalog se momentálně plní a studijní programy pro akademický rok 2021/2022 se zde brzy objeví

Studijní programy a obory pro akademický rok 2020/202

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích, a to v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00). Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tzn. i při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (v. Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz : Přírodovědecká fakulta (vybrané programy, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti oboru), kvůli COVID-19 přijetí bez přijímaček i na některé obory Filozofické fakulty (informace z 18. 4.) 15. 3. 2020, PŘF 2. kolo 11. 7. 2020: Univerzita Pardubice www.upce.c UnIvErzITa paLaCKÉHo v oLomoUCI výro1ní zpráva 2345 3 | V roce 2019 jsme si i na Univerzitě Palackého (UP) připomněli řadou akcí významný milník - třicet let od sametové revoluce. Při této příležitosti UP ocenila osobnosti, jež se výrazně za-sloužily o rozvoj demokracie v českém a slovenském prostředí

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v Česku - vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes se olomoucká univerzita řadí mezi špičky českého vysokého školství a v mezinárodních srovnáních je opakovaně zařazována do prestižního seznamu 500 nejkvalitnějších univerzit světa Součástí studia je i vzájemné prolínání se sousedními obory, zejména s obecnou jazykovědou, filozofií, uměnovědou, psychologií, sociologií apod., které by mělo vést studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé. Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (KUP) je akademická knihovna. Slouží studentům, akademickým pracovníkům i široké veřejnosti. Tematicky je fond knihovny zaměřen na obory, které se studují na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP).. Hlavním mottem Knihovny Univerzity Palackého je výrok Jana Amose Komenského Ze zbrojnic udělejte biblioték

Univerzita Palackého. Noc vědců nabízí porovnání se stroji, přednášky, kvízy či klingonštinu Technické obory vysokých škol opět táhnou. Klesá zájem o právo a ekonomii 7. července 2020 V posledních letech se absolventi středních škol nejvíce zajímali o studium lékařství. Naopak.. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Výroční zpráva za rok 2005 - 7 - 4. Studijní a pedagogická činnost na FTK UP A) Studijní programy Nové studijní obory: a) Akreditace - v průběhu roku 2005 nebyly na FTK UP akreditovány žádné nové studijn RVP pro obory vzdělání středního odborného vzdělávání. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc Dosavadní praxe: 1985-1989 Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Olomouci. 1989-1994 UP Olomouc, magisterský studijní obor čeština - dějepi Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel: +420 58 563 3103 e-mail: kamila.vecerova@upol.cz. Uchazečům Studijní obory

Fronty na úřadě práce? Ty snad nepoznají studenti, kteří usednou příští rok do lavic nových oborů na Univerzitě Palackého. Škola totiž plánuje obory šité na míru zahraničním i domácím investorům. Její přírodovědecká fakulta už v příštím školním roce otevře nové bakalářské programy, z nichž vzejdou třeba budoucí zaměstnanci pro nizozemský Philips Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) patří mezi TRADIČNÍ vysoké školy, kterých u nás není až tak mnoho. To slovo tradiční je velmi důležité, jelikož s tím souvisí i mnoho jiných důležitých věcí, které absolventům zaručují větší vážnost jejich získaného diplomu, a tedy i celkově lepší investici do jejich vzdělání, pakliže tedy budou chtít na. Title: Univerzita Palackého - nabídka oborů, Author: Palacky University, Name: Univerzita Palackého - nabídka oborů, Length: 29 pages, Page: 1, Published: 2014-10-14 STUDIJNÍ OBORY PRO.

Studijní obory - Bc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Akademický rok: 2010/2011 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) Jméno a příjmení: Michaela SKOKANOVA Osobní číslo: R09547 Studijní program: B1501 Biologie Studijní obory: Geografie Biologi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice Univerzita Palackého vážně i s úsměvem Josef Bieberle. Historik a bývalý děkan Filosofické fakulty UP doc. PhDr. Josef Bieberle CSc. přibližuje v knize osudy Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1945 - 1990. Tématicky pojednává o obnově olomoucké univerzity v letech 1945 - 1947 a o počátcích jejího působení Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého se profiluje jako moderní research univerzita. Na území města Olomouce vyrostla díky projektům univerzity nová moderní vědecko-výzkumná centra se špičkovou technikou, která spolupracují s předními světovými pracovišti. Kvalitu pěstovaných oborů, vzdělávání i vědeckých výsledků potvrzují i mezinárodní žebříčky, jako např 3 FakUlta zDravotnickÝch vĚD Univerzita Palackého v Olomouci Děkanát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc tel.: 585 632 852, fax: 585 632 852 www.fzv.upol.c Průlomová metoda výzkumu živé buňky. Průlomovou metodu, která umožní lépe nahlédnout do nitra živé buňky, přináší výzkum vědců z Laboratoře experimentálních komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Nových Hradech

Nabízené programy a obory: Právnická fakulta U

Univerzita Palackého v Olomouci. Můžete studovat i dva obory najednou a jeden z nich si vybrat jako svůj hlavní (major) a druhý jako vedlejší (minor). Své studium si můžete spravovat ve svém mobil udíky mobilní aplikaci. Na škole působí i velké množství spolků a organizací, takže si zaručeně najdete ten svůj Kontakt Katedra politologie a evroých studií Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 12 779 00 Olomouc tel./fax: (+420) 585 633 302 e-mail: politologie@upol.cz úřední hodiny: denně 9 - 1

Studijní programy: Filozofická fakulta U

Univerzita Palackého požádala Národní akreditační úřad (NAÚ) o institucionální akreditaci pro 22 oblastí vzdělávání. UP je tak po Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě teprve třetí českou vysokou školou, která žádost podala. Pokud se svou žádostí uspěje, bude moct po dobu deseti let samostatně schvalovat, měnit nebo rušit studijní programy Cyrilometodějská teologická fakulta Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc ; Etika a kultura v mediální komunikaci bakalářský prezenční, kombinovaná : 3 roky Mezinárodní sociální a humanitární prác Univerzita Palackého vydává katalog Design s podtitulem Kreativní Olomouc. Hodlá tak propagovat elitní tvůrce z kraje. Kreativní obory jsou klíčové pro oživení ekonomiky a spoluvytvářejí image města i regionu. Katalog Design je dalším krokem v naplňování vize Olomouce jako středoevroého epicentra kreativity. Má za.

Univerzita Palackého v Olomouci - Vysoké škol

Univerzita Palackého v Olomouci chce kromě profilujících činností uvedených v Dlouhodobém záměru pokračovat v již započatých činnostech zaměřených zejména na. UP hodlá restrukturalizovat obory v souvislosti s Boloňskou deklarací a s částí novely VŠ zákona vztahující se k celoživotnímu vzdělávání, zavádět. Univerzita je všude - kromě kampusů a laboratoří ji najdeme v knihovně, v budově Konvikt, v menze, v Café Library, ve staré vojenské pevnosti. Široká škála prostředí je stejně pestrobarevná, jako lidé, díky jimž je Univerzita Palackého jednou z nejprogresivnějších vysokých škol u nás Univerzita palackého v olomouci, Křížkovského 8, 771 47 o lomouc placeno převodem 706008 Magazín Univerzity Palackého v loMoUcio Pevnost Poznání interaktivní expozice pro školáky i turisty studijní obory, které letí exkurz do atraktivních a netradičních oborů na UP knihy ve zkratc Univerzita Karlova se mezi hodnocenými českými vysokými školami umístila nejlépe: 210. Univerzita Karlova. 516. České vysoké učení technické v Praze. 529. Univerzita Palackého v Olomouci. 555. Masarykova univerzita. 941. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 1030. Česká zemědělská Univerzita v Praze. 1068

Studijní obory. Pro studijní obory bylo přijímací řízení ukončeno v loňském roce. Pro následující akademické roky (od 2019/2020) platí aktuální podmínky pro přijímací řízení - viz. Studijní programy. Prezenční magisterské studiu Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 771 11 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30 - 11:30 | 13:30 - 14:3 Na Katedře anglistiky FF UP lze studovat bakalářské obory: Anglická filologie - dvooborové studium. Anglická filologie - jednooborové studium. Angličtina zaměřená na komunitní tlumočení a překlad (jednooborové i dvouoborové studium) Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel: +420 58 563 310 Studijní obory. Studijní obory pro akademický rok 2019/2020; Nabídka studijních programů pro akademický rok 2019/2020 . Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592. Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 08 Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století, a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností

Univerzita Palackého v Olomouci; Toggle navigation. Katalog otevřených studijních programů. Studijní programy a obory otevřené pro přihlášení. HLAVNÍ STRANA Projekty OP VVV Přijímací řízení Studijní obory Studijní povinnosti Studijní plány Zahraniční pobyty. Univerzita Palackého 17. listopadu 12 77146 Olomouc. tel: +420 585 634 253 fax: +420 585 634 002 e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz. Fakturační adres Univerzita Palackého v Olomouci | 21 771 sledujících uživatelů na LinkedIn. Univerzitu Palackého v Olomouci tvoří osm fakult, které nabízejí stovky možných oborů a jejich kombinací ke studiu (lze totiž studovat i více oborů zároveň). Vybere si tak doslova každý. Chceš být zdravotní sestrou (nebo bratrem), právníkem, novinářem, pracovat v bance nebo chceš pomáhat. Obory. Informace zde uvedené jsou přejaté z webových prezentací jednotlivých škol nebo doplňované pracovníky těchto škol, proto neručíme za změnu těchto údajů, jejich aktuálnost a správnost a vždy doporučujeme konzultovat studijní oddělení dané školy. Univerzita Palackého v Olomouci: Porovnat: Aplikované.

Lékařská fakulta U

Video: Pedagogická fakulta U

Gynekologie a porodnictví - Vysoké škol

archiweb

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí letos zájemcům o studium rekordní počet studijních oborů. Vybírat si mohou na osmi fakultách z 345 oborů, z nichž některé jsou nové. Na většinu z nich se mohou adepti hlásit do konce února, některé obory přijmou přihlášky studentů i později Obory Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky Projektování a management: navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky Výchovné poradenství: navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky Řízení volnočasových aktivit navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2.

Filozofická fakulta U

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodov ědecká fakulta katedra geografie Bc. Michaela HAKENOVÁ PROSTOROVÁ A OBOROVÁ DIFERENCIACE UCHAZE ČŮ O STUDIUM NA P ŘF UP V OLOMOUCI Bakalá řská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr ŠIMÁ ČEK Olomouc 200 Brožura 201

Cyrilometodějská teologická fakulta U

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc e-mail: lenka.molnarova@upol.cz tel. sekretariát: +420 585 633 501 tel. vrátnice: +420 585 633 600 Sídlo katedry Katedra psychologie Vodární 6 779 00 Olomou Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta katedra geografie Veronika HANÁKOVÁ Obory, ve kterých děti pracují jsou různé. Zahrnují např. péči o zvířata, pěstování plodin a jejich sklizeň, práce v průmyslu, opravy aut, výrobu bot a oděvů. Naprostá většin Obory studijního programu Sociální politika a sociální práce jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Pro svou zájmovou činnost využívají studenti především možností, které jim nabízí Univerzita Palackého (sportovní dny apod.) a Vysokoškolské katolické hnutí.. Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření. Přesvědčte se sami, co nabízí cyrilometodějská teologick

Univerzita Palackého - nabídka oborů by Palacky University

Studijní informace - Univerzita Palackého v Olomouc

Nejžádanější obory; Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) KamPoMaturitě / PŘIJÍMAČKY NA VŠ / Testy k přijímačkám / Přijímací testy z minulých let / Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) Vyhledat dokument . Přidat nový soubor: : : : *: * * ( celkem nalezeno položek: 9) Řadit dle: počtu stažení, názvu. Fakulta. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Tato soukromá univerzita, založena v roce 1976 v severní Americe, má k dispozici více než 100 databází pro různé obory (Mandysová, P. 2009, s. 19). KROK 1- FORMULACE KLINICKÉ OTÁZK

Filozofická fakulta - Univerzita Palackého v OlomouciPolovina studentů soukromých VŠ studuje ekonomické obory

Přírodovědecká fakulta U

Univerzita otevírá pro studenty nové obory 29.1.2008 Olomouc/ Až do konce února mohou letošní maturanti posílat své přihlášky ke studiu na vysoké škole Univerzita Palackého hlásí 33 tisíc přihlášek, nejvíc táhne právo a lékařství; UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců. Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Univerzita Palackého hlásí 33 tisíc přihlášek, nejvíc táhne právo a lékařství. Zprávy z regionu. 8.3.2012. Autor: am

Sbírka úloh z matematiky 2

Univerzita Palackého obdržela k 1. březnu 2016 celkem 27 899 podaných přihlášek ke studiu v akademickém roce 2016/2017. V žebříčku TOP oborů se na nejvyšších příčkách tradičně drží obory Všeobecné lékařství, Právo a Psychologie. Velký zájem projevují středoškoláci také o studium Zubního lékařství, Fyzioterapie a Učitelství pro 1. stupeň základní. Kontakty firmy Univerzita Palackého Olomouci Rektorát, Kontaktní údaje, adresa firmy, provozní doba, umístění sídla firmy na mapě, informační qr kód, plánovač trasy, kontaktní osoby, kontaktní formul Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620

 • Kratke nohy.
 • Baphomet symbol.
 • Carine mccandless billie mccandless.
 • Michael bolton olomouc.
 • Novalgin cena dr max.
 • Zemětřesení tour 2018.
 • Cms system.
 • Psychicky tyrane děti.
 • Zelená stolice u ročního dítěte.
 • Restaurace vratislavice.
 • Zločin a trest epub.
 • Neil simon manželky.
 • Kamenný obklad bazénu.
 • Steve madden velikosti.
 • Tamara klusová hlas.
 • Svaté přijímání darek.
 • Hejblata praha 2019.
 • Učebnice lego robotiky.
 • Lanové centrum vysočina.
 • Kupka obrazy reprodukce.
 • České trackery.
 • Tesařské spojovací prvky.
 • Velikost dětské obuvy tabulka.
 • Just the way you are film.
 • Horoskop na sobotu.
 • Clark kent postavu hraje.
 • Schema zapojeni radiatoru.
 • Prevence kriminality ve světě.
 • Tvrdost obyčejných tužek.
 • Ovocné stromy praha.
 • Nové technologie budoucnosti.
 • Bublání v břiše v těhotenství.
 • Básničky na uvítanou.
 • Vegan fighter facebook.
 • Ami sro.
 • Klávesy yamaha bazar.
 • Momentový klíč wurth.
 • Obvazani kolena.
 • Test ram linux.
 • Jana matoušková herečka.
 • Fotoobrazy prodej.