Home

Spotřeba teplé vody na osobu

Spotřeba teplé vody a její vliv na kvalitu EuroClean

 1. Spotřeba teplé vody o teplotě 55°C na osobu a den v bytovém objektu je uvedena v tabulce č. 4 informativní přílohy C normy ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování, vydané v březnu 1998.. Tato průměrná návrhová hodnota činí 82 litrů na osobu a den tj. celková potřeba teplé vody o teplotě 40°C pro mytí, koupání, praní, umývání a.
 2. Vycházíme také z normy ČSN EN 15316-3-1 (060401) - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody). Z ní vyplývá průměrná spotřeba 40 litrů na osobu a den v rodinném domě nebo bytě včetně osobní hygieny a podílu jednoho člověka na vaření, mytí nádobí, úklidu, praní a dalších.
 3. Průměrná denní spotřeba vody na osobu Odhady o průměrné denní spotřebě vody na osobu se liší. Zatímco jedna statistika pojednává o úrovni 90-103 litrů (což má být jen 60 % úrovně z konce 80. let), další hovoří o 120, 150 či dokonce o 200 litrech na osobu denně, z čehož je jen 5-10 litrů určeno pro naše základní přežití, tedy na přípravu jídla a pití
 4. Spotřeba teplé vody se mění během jednotlivých dnů v týdnu. Na obr. 6 jsou zobrazeny průměrné denní spotřeby teplé vody na obyvatele. Průměrná denní spotřeba teplé vody na osobu je kolem 44 l během pracovních dnů a sobot. V neděli je spotřeba teplé vody výrazně vyšší - kolem 52 l na den a osobu
 5. 2. Potřeba teplé vody, část 3-1. Jelikož spotřeba teplé vody V W,z,j za j-tý časový úsek, ať už roční, nebo denní, je parametrem s nejvyšší citlivostí ve vztahu k výsledku výpočtu, je správné stanovení této hodnoty důležitým krokem ve fázi sběru dat pro provedení výpočtu. Prameny a zdroje pro stanovení této.
 6. Spotřeba vody na osobu i na domácnost: víte, jak moc plýtváte? Spotřeba vody rok od roku klesá, i když zrovna v posledních letech nejenže stagnuje, ale i lehce stoupla. Co však stoupá neustále, to je cena. Vodné a stočné rozdíl vyrovnává a většina domácností dokonce zaplatila za vodu více. Že se bezhlavé plýtvání.
 7. Ale to už by bylo na diskusi, která by byla plná rad a nedorozumění, problém je obšírnější a řešíme si ho (to vyúčtování) tady v paneláku sami. Mě by jen konkrétně zajímalo, kolik kubíků TEPLÉ (tzn. ohřívané) vody průměrně spotřebuje rodina v paneláku, pokud tam jsou 2 dospělí a 2 tříleté děti
9 největších omylů v úsporách energií! Opravdu šetříte

Tab. 1) Specifické potřeby teplé vody o teplotě 60 °C v různých budovách podle ČSN EN 15316-3-1 a [l] 3. ENERGETICKÝ POŽADAVEK NA ZDROJ TEPLA. Energetický požadavek na zdroj tepla pro přípravu teplé vody Q W,gen,out [MJ/den] se stanoví podle vztahu: kde: Q W - potřeba tepla pro přípravu teplé vody (ČSN EN 15316-3-1 Tak jsem si našel na netu několik tabulek a výpočtů. A myslím, že s našimi 120 litry na den žiji v ČR.. A z udávaných spotřeb ostatních jsem poněkud rozhozen. Nejmenší spotřeba na osobu a den tu vychází nějakých 60 litrů. A většina udává spotřebu někde kolem 2,5 m3 tj : cca 85 litrů

Jaká je průměrná spotřeba teplé vody ve 4-členné rodině

 1. Obyvatelé Evropy každý rok využívají miliardy metrů krychlových vody, a to nejen k pití, ale též v zemědělství, ve výrobě, k vytápění a chlazení, v rámci cestovního ruchu a v jiných odvětvích založených na poskytování služeb. Evropa má tisíce sladkovodních jezer, řek a zdrojů podzemní vody, a zásoby vody se tedy mohou zdát neomezené. Ale nárůst počtu.
 2. Dle dat Českého statistického úřadu stoupla průměrná denní spotřeba vody v České republice za loňský rok o 1,8 litru na 133 litrů. Téměř 67 % z celkového objemu spotřebuje průměrný Čech doma. Čtyřčlenná rodina tak spotřebuje v domácnosti, ale i mimo ní, průměrně 532 litrů vody za den. Přitom jak vyplývá z čísel českého výrobce sanitární elektroniky.
 3. ulého století a mohu říci. že spotřeba teplé vody se za rok pohybovala nejběžněji kolem 12 m3 na osobu a rok. Od toho ale byly odchylky ale to se po první platbě obvykle napravilo, protože někde se stala chyba (tekoucí kohoutek nebo neúměrné plýtvání)
 4. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody. Rodinné domy na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m 3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob.
 5. Spotřeba vody. Příklad průměrné denní hodnoty spotřeby pitné vody na osobu při různých činnostech v domácnosti. Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2019 byla cca 89 litrů, což při ceně stanovené pro rok 2020 (98,91 Kč vodné+stočné včetně DPH) činí celkem 8,80 Kč/osobu a den.. Hodnoty v grafu berte, prosím, pouze jako odhad a příklad

Spotřeba vody před asi 30 lety byla přibližně 200 litrů denně na osobu. V té době byla cena vody (vodné + stočné) 1 Kč/1 m 3. V současné době spotřeba klesla pod 100 l/osobu, den. Cena vody vzrostla v průměru na 90 Kč/1 m 3. V některých obcích činí cena i více než 150 Kč/1 m 3. Výpočet spotřeby vody Spotřeba vody připadá ze 66 % na odběratelskou kategorii domácností. Specifická zůstává především Praha. Průměrná spotřeba fakturované vody v domácnosti činí 87,2 litru na osobu za den, v hlavním městě ale 111,4 litru za den. Spotřeba tepla z tepláren klesá nejstrměji Spotřeba elektřiny v rodinném domě se tedy na ohřev vody navýší přibližně o 1160 kWh za rok na jednu osobu. Výhodou je, že při využití elektřiny na ohřev teplé vody má domácnost nárok na distribuční sazbu D25d (nižší spotřeba) nebo D26d (vyšší spotřeba) Tabulku s rozpisem spotřeby vody v domácnosti najdete například na stránkách portálu TZB-info.cz.Celkovou spotřebu uvádí například Brněnské vodovody a kanalizace: za rok 2016 to bylo 109,7 l vody na obyvatele a den.Proti roku 2000 je to tedy o 20 l méně Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie na vytápění a ohřev vody GJ/rok i MWh/rok dle lokality, venkovní výpočtové teploty, délky otopného období a dalších okrajových podmínek

Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2019 byla v Praze 114 litrů (v ostatních regionech ČR je spotřeba vody na osobu a den nižší). Hodnoty uvedené v tabulce berte, prosím, pouze jako odhad a příklad. Spotřeba ve vaší domácnosti se může od uvedených spotřeb lišit Většinou se počítá na osobu 50 l studené a 50 l teplé na den. Tedy měsíčně 1.5 m3 studené a 1.5 m3 teplé, Vaše spotřeba 7 m3 za měsíc odpovídá každý 20x denně na záchod a denně ležet ve velké rohovce či se sprchovat denně každý půl hodiny. Hodně vody proteče i při ručním mytí nádobí

Spotřeba vody v domácnosti + Tipy, jak šetřit - Ceny energi

Ariston Thermo

Specifická spotřeba: rozměr: množství: 1. Administrativa, obchody, sklady zaměstnanci všeho druhu Nevztahuje se na obchodní domy, u nichž se spotřeba vody stanoví podle vybavení, popřípadě součtem potřeb jednotlivých oddělení (čistý prodej, prodej masa aj.) l/os.den: 60 : 2. Dopravní prostředky - umývání 1) a) auto. Celková spotřeba vody z vodovodů. Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2018 byla cca 90 . Garantujeme úsporu nejméně 1000 Kč/rok za elektřinu a plyn i na nejmenších odběrech! Její reálná denní spotřeba by tak byla 85 litrů vody, na jednu osobu dokonce necelých 21 a půl litrů vody Průměrný Čech loni spotřeboval více vody než před rokem. Konkrétně spotřeba činila 88,7 litru vody na osobu a den. Pomyslným největším spotřebitelem vody v Česku ale nejsou jeho obyvatelé, nýbrž zemědělská výroba Průměrná spotřeba vody na osobu podle faktury. Za zemědělskou závlahu platíme, když kupujeme zeleninu nebo ovoce. Na chladící nádrže energetických závodů přispíváme, když financujeme elektřinu a teplo. Tyto náklady jsou zahrnuty do celkové ceny, stejně jako krmivo hospodářských zvířat nebo palivo, takže jejich. Potřeba teplé vody o teplotě 55°C na osobu a den v bytovém objektu je uvedena v tabulce č. 4 informativní přílohy C normy ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování, vydané v březnu 1998. Tato průměrná návrhová hodnota činí 82 litrů na osobu a den tj. celková potřeba teplé vody o teplotě 40°C pro [

Vlastní spotřeba tepla na přípravu teplé vody nezávisí pouze na množství vody. Důležitými parametry jsou také teplota studené vody přiváděné vodovodním řadem, požadovaná teplota připravované teplé vody, resp. výstupní teplota na odběrovém místě, tepelné ztráty systému přípravy teplé vody a spotřeba tepla svázaná s tepelnou desinfekcí rozvodů Dobrý den,chci se vás zeptat, zda nějaká vyhláška či zákon stanoví minimální odběr vody (alespoň studené).Ve společensrví máme osobu, která v bytě bydlí, ale spotřeba vody se nám jeví i z hygienického hlediska nemožná. Má spotřebu studené vody 6m3 a teplé 2m3 za rok, to vychází 16l studené vody na den Rozúčtování tepla, vody a služeb Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům stanoví Vyhláška č. 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 30. září 2015. Vyhláška č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 12. října 2001 byla zrušena

Při posledním odečtu vody na konci roku 2018 jsem zjistila, že ve třech bytech jsou vadné vodoměry. Takže jsem objednala výměnu vodoměrů a vyměňovaly se všude. V 1. patře je byt 3+1 s příslušenstvím o velikosti 108 m2. Byt jsem pronajala před 5 lety pěti studentkám, a to na jeden rok. Pak se každým rokem nájem. V průměru každý obyvatel ČR spotřebuje denně asi 40 litrů teplé vody. Na její ohřev se spotřebuje přibližně 2,2 kWh tepelné energie. Spotřebu teplé vody a její energetickou náročnost ukazuje tabulka. Tab. 1 Spotřeba vody teplé 55 O C a tepelné energie na různé činnost Tak ani spotřeba 386m3 vody pro 3soby v paneláku je extrémní, ale je možná. Stačí ,aby se každý člen domácnosti 2-3x denně koupal ve velké vaně plné vody a spotřeba je už reálná. doplněno 16.09.15 19:48: Průměrná spotřeba vody na osobu v ČR je cca 100l na den Spotřeba teplé vody Tabulka spotřeby teplé vody na osobu a den v bytovém objektu Parametr Značka Jednotka baterie umyvadlo dřez sprcha vana Počet dávek − 3 0,8 1 0,3 Objem dávek 0,03 0,002 0,025 0,025 Součet objemu dávek 0,082 Potřeba tepla1 Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody [kWh] , = 1

Na jednoho člověka se počítá spotřeba 50 m2 na rok. Ovšem jsou obrovské rozdíly v hospodaření vodou. Nejvíce spotřebuje nadměrné koupání - měla jsem spolužačku, která se chlubila, že každý den si lehne do vany plné vody a pořád dopouští teplou a pak to přetéká tím přepadem - moje ekologická duše jen úpěla a přitom před dávnými lety nějaké šetření. Spotřeba vody na osobu. Napsal Lucie Drahošov Celkově se tedy dostáváme na objem okolo 100 až 120 litrů na osobu a den. Spotřeba se ale může samozřejmě od tohoto průměru i výrazně lišit. Zřejmé jsou například rozdíly u lidí žijících ve velkých městech a venkovany V EU je obvyklá spotřeba vody na osobu a den 120, 150, ale i 170 litrů, takže je skoro o polovinu větší. Pro představu, ve Spojených státech amerických se spotřeba vody v minulosti blížila až ke 300 litrům na osobu a den, teď už o něco klesla, uvádí příklad Havel. Velkou spotřebu mají také jižní evroé země

Vyhláška 194/2007 Sb. [1] udává měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro přípravu teplé vody v bytech ve výši 0,17 GJ/m 2.rok (vztaženo k podlahové ploše) nebo 0,30 GJ/m 3 (vztaženo k objemu připravované teplé vody) v zásobované budově a 0,21 GJ/m 2.rok nebo 0,35 GJ/m 3 u přípravy mimo zásobovanou budovu. Pro vlastní ohřev vody z 15 na 60 °C je potřeba 0,19 GJ. Průměrný Čech spotřeboval v roce 2018 denně 89,2 litru vody, což je o 0,5 litru více než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů není zásobeno přes pět procent obyvatel ČR. Nejvyšší spotřeba vody v domácnostech je v Praze. Převyšuje 107 litrů na osobu za den

- potřeba teplé vody na vaření y mytí nádobí uvažujeme 3x denně na 1 osobu, tj. 64 osob x 3 x 0,002 m3-celková plocha pro úklid cca1370 m2 1) Stanovení potřeby teplé vody: 31 V V V V V m den 22p p o j u 1,740 0,441 0,273 2,454. Spotřeba vody 3členné rodiny už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (3 teplé,5 studené),peru ob den,myčka jede taky ob den,chodim často čurat tak to hodně dělá wc,myjeme se každý den je to průměrná potřeba vody na pití, vaření, mytí, koupání. Když pomineme spotřebu vody na napuštění bazénu, mytí auta a zalévání zahrady, nejvíce vody člověk spotřebovává na osobní hygienu Celková spotřeba vody z vodovodů ale oproti loňskému roku narostla o 1,8 litrů na osobu denně, spotřeba vody v domácnostech vzrostla o 0,6 litrů na osobu za den Spotřeba vody se běžně udává v litrech, ve vodárenském průmyslu pak v metrech krychlových (1 m3 = 1000 l). V České republice je průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele asi 120 litrů denně, přičemž neustále klesá. Přesto je spotřeba vody v českých domácnostech vyšší, než by bylo nezbytně nutné Spotřeba vody loni v Česku dál stoupla. Její celková spotřeba meziročně vzrostla o 1,8 litru na 133,5 litru na osobu a den, v domácnostech pak průměrný Čech spotřeboval denně 89,2 litru vody. To je o 0,6 litru více než v předchozím roce. Stouplo i vodné a stočné. Data ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ)

Průběh spotřeby teplé vody v bytových domech ASB Porta

 1. Hmm to na vesnici odpovídá :Spotřeba studené vody na osobu cca 30 - 40m3 ročně.Přes léto máme taky čerpadlo ze studny , ale jenom na WC a pračku . (bakterka nevyhovuje ,ale sousedi to pijou normálně a jsou zdraví
 2. Takže: my jsme 2 dospělí a 1 dítě 6 let, bydlíme v paneláku a spotřebujeme měsíčně cca 4 kubíky (4.000 litrů)studené vody a 2 kubíky teplé vody. Vím to přesně, protože si to píšu.Ale na osobu to nepočítám.
 3. ky na webu eMi
 4. Celková spotřeba vody v ČR je 57 tisíc litrů vody na osobu za rok. Roční spotřeba vody pouze v českých domácnostech (tedy bez průmyslu a zemědělství) činí 32,5 tisíc litrů na osobu, to jest přes 89 litrů denně. Cena vody se v česku liší podle okresu - pohybuje se mezi 45-160 Kč
 5. Známý žil v rodinném domě na podnájmu. 2 rodiny, 10 lidí. Elektrický bojler na noční proud 160 l. Roční spotřeba 6 500,- Kč, při ceně elektřiny 0,89 Kč/kWh. Neustálý nedostatek teplé vody. Proto později dal další 2 bojlery, celkem 620 l vody. Ohřívá je kotlem na tuhá paliva
 6. Měrná spotřeba teplé vody odpovídající koupání ve vaně je cca 18 m3 / osobu a rok a energie potřebná k jejímu ohřevu je 1 500 kWh / osobu a rok. Při sprchování je spotřeba teplé vody na úrovni jedné třetiny vany, spolu s ostatní spotřebou by měla být na úrovni cca 50 %

Průměrná spotřeba teplé vody v paneláku, 2 dospělí+2 dět . Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2018 byla cca 90 litrů, což při ceně stanovené pro rok 2019 (99,55 Kč vodné+stočné včetně DPH) činí celkem 8,96 Kč/osobu a den. Hodnoty v grafu berte, prosím, pouze jako odhad a příklad Důvodem je zejména skutečnost, že neměřená spotřeba nemotivuje žádným způsobem odběratele k úsporám. Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná roční spotřeba vody v domácnostech v roce 2016 činila 32,3 m 3 na osobu a rok. Porovnáním hodnoty směrného čísla roční potřeby pro bytový fond a skutečnou. Roční spotřeba zemního plynu průměrné domácnosti (v kWh) Použití zemního plynu Odhad vaší spotřeby (průměrné údaje) Vaření (na osobu) Přibližně 200 kWh za osobu ročně: Ohřev vody (na osobu) Přibližně 1430 kWh za osobu ročně: Vytápění (na m² Bývají napojeny na centrální rozvodný systém v bytě nebo domě, kde je spotřeba teplé vody zpravidla vysoká. Objem těchto bojlerů se většinou pohybuje od 50 l výše . Jeho provoz navíc bývá poměrně hospodárný a posloužit může také k ohřevu místností (např. po napojení na ústřední topení) Spotřeba elektřiny při ohřevu vody K ohřevu vody elektrickou energií je třeba pořídit elektrický bojler, který v dnešní době splňuje už všechny objemové, ohřevné a další požadavky na úsporný a efektivní provoz. K ohřátí jednoho litru vody je třeba 1,162 kWh elektřiny

Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle

Nejvyšší spotřeba vody je v Praze. Převyšuje 109 litrů na osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlínském kraji, kde je o 33 litrů menší. Spotřeba vody v domácnostech meziročně vzrostla o 0,4 litru na obyvatele za den, vysvětluje Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ Spotřeba vody loni v Česku dál stoupala a meziročně vzrostla o 1,8 litru na 133,5 litru na osobu a den, v domácnostech pak průměrný Čech spotřeboval denně 89,2 litru vody. To je o 0,6 litru více než v předchozím roce, přestože stouplo vodné i stočné. Data ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad..

Spotřeba vody na osobu i na domácnost: víte, jak moc plýtváte

Jsme čtyři a pes, naše spotřeba vody je cca 90 kubíku studené vody a 70 teplé. A to se docela snažíme šetřit. Pro spotřebu skutečně odůvodněných nákladů na domácnost pro rodiny sociálně potřebné počítáme 25 kubíků studené vody a 20 kubíků teplé - na jednu osobu za rok Využíváte-li plyn k vaření, počítejte s průměrnou roční spotřebou ve výši 200 kWh na osobu. Co se týče ohřevu vody , průměrná spotřeba na osobu a rok je 1430 kWh. U vytápění pak počítejte se spotřebou 100 kWh na metr čtvereční podlahové plochy ročně , a to při průměrném stylu vytápění a průměrné.

CK optitravel | Radka - ceny od 100

Průměrná spotřeba teplé vody v paneláku, 2 dospělí+2 děti

Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody - TZB-inf

Spotřeba teplé vody o teplotě 60°C je pro jednu osobu zhruba 25 litrů. Z toho celých 64 % (16 litrů) spotřebujeme při sprchování. Teplota odpadní vody při sprchování, ve chvíli, kdy odtéká do kanalizace, je přibližně 35-40°C Průměrná roční spotřeba vody v běžné domácnosti je 200 m 3, tedy asi 200.000 litrů.Na osobu je to cca 150 litrů za den. Při ceně vodného a stočného ve výši 33 Kč/m 3 vynaloží čtyřčlenná domácnost za vodu přibližně 7.200 Kč za rok. To už je docela slušná částka Pro bytové jednotky to znamená celková spot řeba 56 m 3 vody na osobu za rok. Pom ěr mezi spot řebou studené a teplé vody je ur čen 60:40, to znamená 33,6 m 3/1 os./rok pro SV. 13) Náhradní výpo čet - teplá voda (TUV) a) neumožní-li uživatel bytu provedení ode čtu nebo instalaci m ěřiče, je-li m ěřič úmysln

Ahoj, jsme první rok v novém bytě a přišlo nám první vyúčtování za služby. Máme velký nedoplatek za vodu, převážně teplou, -7000 kč. Zálohy máme nastavené na 1000 Kč a průměrnou spotřebu jsme měli něco přes 1500 Kč. Já to nechápu, jsme dva a malé dítě, které se kvůli ekzému koupe 1x týdně, máme jen sprcháč, takže se taky extra nečvachtáme, tak. V Plzeňském kraji bylo v roce 2017 v průměru denně spotřebováno na osobu 88,6 litrů fakturované vody, v porovnání s průměrem ČR byla spotřeba vody o 0,1 l na osobu a den nižší. V roce 2017 byla nejnižší spotřeba vody zaznamenána ve Zlínském kraji 75,9 l na osobu a den, naopak nejvyšší spotřebu vykazovaly domácnosti. Spotřeba vody v ČR: Jeden člověk pak za den spláchne až 45 litrů vody, tedy skoro polovinu celkové průměrné denní spotřeby vody na osobu. Nárůst prodeje šetrných zařízení k úspoře vody eviduje též přední český výrobce kompletního sortimentu sanitární elektroniky SANELA

Spotřeba vody na osobu za měsíc - Pronájem a podnájem

Modelování zátěžových profilů simulace energetického a
 • Národní zvíře usa.
 • Výroba dronu.
 • Vzpomínka na zesnulé verše.
 • Moravské hodové koláče.
 • Konkrement v ledvině.
 • Praskliny kolem nehtů.
 • Tuleň výskyt.
 • Kulatý obličej.
 • Posílení pánevního dna v těhotenství.
 • Jak zmensit obrazovku na monitore.
 • Stanley cup vítězové.
 • Psí víno škůdci.
 • Skryté aplikace honor.
 • Dárkový box pro psy.
 • Chci jinou barvu oci.
 • Jak nakreslit cute obrázky.
 • Slanetz bartleyho půda.
 • Raspberry pi 3 b software.
 • Mercedes gla 2019.
 • Vyroba bileho vina.
 • Dead or alive you spin me round like a record official video.
 • Bolster překlad.
 • Farnost žďár.
 • Elafonisi hotel.
 • Advantage cars tesla.
 • Florida harry potter.
 • Dětská kola 20.
 • Ideál ženské krásy 2018.
 • Zásnubní prsteny bílé zlato praha.
 • Tužka na oční linky.
 • Tesařské kování třmen.
 • Tuková bulka vymáčknutí.
 • Boty na tenis head.
 • Falcon 9 live.
 • Neuschwanstein vstupné 2015.
 • Monochromatický displej.
 • Rybník bezdrev kvalita vody.
 • John lennon happy xmas (war is over).
 • Avia 30k.
 • Melon s vodkou recept.
 • Proč miminko přes den nespí.