Home

Velká francouzská revoluce marat

Velká francouzská revoluce. Autor, revidující: Václav Němec, Tomáš Čížek Vůdci Cordeliérů, neboli společnosti lidských práv, jak se nazývali, byli Jean Paul Marat a Georges Danton. Cordeliéři vydávali noviny nazvané Přítel lidu. Mezi Girondisty se řadila liberální buržoazie, obchodníci, finančníci a. Marat/Sade; Drama. Velká Británie, 1967, 116 min. Režie: Peter Brook, Peter Schulze-Rohr. Hru o zavraždění Jeana-Paula Marata, velké postavy francouzské revoluce, jehož 14. července 1793 ubodala ve vaně mladá fanatička Charlotta Cordayová. Pacienti-herci jsou na místě, ředitel ústavu vítá diváky, prolog je uvádí do. Velká francouzská revoluce zanechala v dějinách lidstva nesmazatelnou stopu. Mnoho lidí během ní zemřelo a dodnes je známo tvrzení, že revoluce požírá vlastní děti. Své by o tom mohl povědět gilotinovaný Maximilien Robespierre či Jean Paul Marat zavražděný ve vaně. Vrahem mladá žena Těžko říci, jestli je nějaké místo horší či lepší pro smrt, ale když se.

Velká francouzská revoluce - dějepis

 1. Velká francouzská revoluce. Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Dějepis > Velká francouzská revoluce Revoluce začala požírat vlastní děti. Např. Marat - zavražděn v lázních, Danton - zatčen, obviněn z korupce a jednání s nepřítelem, popraven. 27. 7. 1794 vznikla další povstání proti jakobínům
 2. 9. 11. 1799 Napoleonův převrat = konec Velké francouzské revoluce. Revoluce politicky a ekonomicky sjednotila zemi, zbavila ji provincialismu starého režimu a otevřela tak síly tržní ekonomie, a to nejen ve francii. Vytvořila první moderní občanskou společnost a občanskou armádu
 3. Velká francouzská revoluce, napoleonské války a vídeňský kongres (1789-1799) - v 2. pol. 18.st. je Francie absolutistickou monarchií a nejmocnější zemí Evropy, prochází dlouhodobou krizí, způsobenou nákladným úřednickým aparátem, přepychovým králov. dvorem a dlouhými válkam
 4. Velká francouzská revoluce ovlivnila svým průběhem celou Evropu 18. a 19. století. Otřásla základy absolutistických monarchií a zapříčinila mnoho významných změn. Dějepisně.cz připravilo o této době našich dějin článek, který v bodech jasně, přehledně a výstižně popisuje vše podstatné
 5. Velká francouzská revoluce (1789 - 1799) Desetiletá cesta k odstranění monarchie a absolutismu. ZROZENÍ MODERNÍ DOBY To není vzpoura, to je revoluce! Marat byl příslušníkem radikální Hory, která začala v červnu 1793 zatýkáním a popravami omezovat vliv girondistů
 6. Velká francouzská revoluce - volnost rovnost bratství - příčiny- dlouholeté - osvícenské myšlenky- došlo jim, co chtějí - hospodářská krize- příliš mnoho peněz jde šlechtě, nákladný královský dvůr, vojsko- bankrot - středověké přežitk
 7. J.P.Marat; M. Robespierre; 3.stav; Rusove; 9/10 Kdy vladl Výbor veřejné bezpečnosti ? 1789-1794; 1793-1794; 1786-1792; 1789-1795; 10/10 Kdy skoncila Velká francouzská revoluce ? 2007; 1794; 1999; zadna z techto odpovedi neni spravn
PPT - VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE PowerPoint Presentation

Velká francouzská revoluce byla způsobena oslabením monarchie, změnou v myšlení společnosti a ekonomickou krizí.. Aby vyřešil krizi, král svolává generální stavy. Ale toto shromáždění je zklamáním, protože se nic nezmění a požadavky lidí, jako je zrušení feudálního práva, zavedení spravedlivých daní a vytvoření ústavy jsou ignorovány Otázka: Velká Francouzská revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Ajinka - Ludvík XVI. nesvolává generální stavy, naposledy 1613, svolány až 1788 (9) - 290 duchovních, 270 zástupců šlechty a 580 poddaných -> požadavek krále vybrat výjimečné daně, aby splatil státní dluh-> velká nespokojenost třetího stavu, chtěli, aby se hlasovalo jednotlivě - nelibost krále. Otázka: Velká Francouzská revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Dee Francouzská revoluce 7.1789 - 27.7.1794 Poměry ve Francii - spokojení obyvatelé - nechtějí změny( většina šlechty, představitelé církve) - nespokojení obyvatelé - požadují změny( měšťanstvo, selský lid, řemeslníci, vzdělanci,žurnalisté) - revoluci napomáhá neúroda brambor (1788) - vládne. Velká francouzská buržoazní revoluce. Konvent Hory, Praha 1988, s. 322-332; Související články. Bažina (Velká francouzská revoluce) Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu Hora ve Wikimedia Common

Materiály > Celostředoškolské předměty > Velká francouzská revoluce. Rozšířené vyhledávání radikálové, umírnění, Jakobíny, koldeliéři.(robspiere, marat-přítel lidu). Hospodářská krize, potíže, útěk krále.demonstrace proti králi,srpen 1791 ohrožení francie, říjen 1791-zákonodárné národní. Velká francouzská revoluce. Publikováno 14.9.2015 9.12.2015 Jáchym Šimek. Předrevoluční Francie: absolutistická monarchie; božský původ panovnické moci; Marat, Danton Ústavodárné shromáždění se přejmenovalo na Zákonodárné národní shromážděn. Velká francouzská revoluce . FRANCOUZSKÁ REVOLUCE - 14. 7. 1789 - dobytí Bastilly- hlavní dění probíhalo v Paříži a okolí, Francie byla stále monarchií, kde vládl Ludvík XVI. - Marat- nejvyšší orgán - Výbor pro veřejné blah

velkÁ francouzskÁ revoluce Po schopném Ludvíkovi XIV. nastoupil Ludvík XV. a od roku 1774 pak Ludvík XVI. Tito dva už tak úspěšní nebyli a neodkázali si poradit s několika velikánskými problémy, které Francie druhé poloviny 18. století řešila Velká francouzská revoluce. VFR proběhla v letech 1789 - 1799 (1794). Konec je sporný. V roce 1799 uchopil moc Napoleon Bonaparte. Podle části historiků však končí VFR popravou Robespierra v roce 1794 a období thermidoriánské reakce a direktoria už k ní nepočítá - Francouzská revoluce (1789 - 1799) o příčiny: · kritika absolutismu · všeobecná nespokojenost se současnou situací : o 25 mil. obyvatel - > 20 mil. žije na vesnici. o nesouhlas s celým společenským řádem. o problémy v obchodu - prosperita jen v přístavec Velká francouzská revoluce Ve Francii vládne od roku 1774 do roku 1729 král Ludvík XVI. společně se svou manželkou Marií Antoinettou (čti: Antoanetou), což je jedna z dcer Marie Terezie. Marie Antoinetta často pořádá večírky a různé zábavy a proto je prostým lidem často označována jako Pyšná Rakušanka Velká francouzská revoluce - pracovní list (ŘEŠENÍ) 1. Lidé se rodí a umírají svobodní a rovnoprávní. 2. Cílem každého politického spolčování je zachování přirozených a nepromlčitelných práv člověka. Tato práva jsou: vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útisku. 3. Všechna svrchovanost tkví v podstatě v lidu. 4

Charlotte Corday, Velká francouzská revoluce Assassin Charlotte Corday zabila aktivistu a intelektuální Jean Paul Marat ve vaně. I když byla sama ze šlechtické rodiny, přišla být zastáncem francouzské revoluce na rozdíl od teroru Velká francouzská revoluce měla výjimečný historický význam a ohlas ve světě. Uvolnila cestu rozvoje kapitalismu, položila základ nových politických institucí a demokratického zřízení a zahájila proces formování novodobého francouzského národa

Marat - Sade / Marat/Sade (1967) ČSFD

OTESTUJTE SE V KVÍZU: https://forms.gle/ov8FJVLNitR5FhhY6 ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu05a?x=1jqt&i=2ncg5e PŘEČTĚTE SI VÍC: http://edisco... Velká francouzská revoluce před 230 lety prosadila občanská práva, odstranila šlechtu a feudální výsady Jaroslav Šajtar 14. července 2019 • 15:30 Pád Bastily 14. července 178 D - Dějepis - Osvícenství a Velká francouzská buržoazní revoluce D - Dějepis - Počátky středověku (feudalismus - vznik), Barbarské státy, Franská říše, Sámův svaz, Byzanc, Velká Morava, Arabové a islám Velká francouzská revoluce (9) 23.11.2012 | 8 152 zhlédnutí | V kategorii Novověk - testy , Osvícenství - testy Procvičte si znalosti z období Velké francouzské revoluce

Jean Paul Marat zavražděn ve vaně - Šokující Planet

Mýtus o Francouzské revoluci. Co nám v dějepisu neřekli. Profesor Pierre Chaunu (1923 - 2009) je známý autor moderních dějin, člen Francouzského institutu, nositel desítek různých titulů. Jeho kniha La révolution declassée je dopodrobna zpracovaná ohnivá kniha, která ihned po vydání na kousky rozbila mýtus o revoluci 1789 Francouzská revoluce (1789 - 1799) - příčiny: - září 1793 - zavražděn 1 z hlavních představitelů jakobínů Marat => jakobínský teror - likvidace domnělých nepřátel bez soudu - od 1793 - stát a VVB řídí Maxmillien de Robespierre Velká Francouzská revoluce 1789-1794/1815 Velká francouzská revoluce konec 18. století Paul Marat • říjen 1793. Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem. Jean-Paul Marat a Georges Danton.. Velká Francouzská revoluce 1789-1794/1815. r.1789 - dobytí Bastily. r.1794 - smrt Robespierra. r.1815 - porážka Napoleona u Waterloo (druhá varianta, liší se v kone. Marat - zabit ve vaněDanton - popraven na popud Robespierra Robespierre - samovlád

Velká Francouzská revoluce - vzniká anarchie - vraždí se šlechta, dobývají se hrady a zámky - povstání národní gardy: L.A.Fayete - vzbouření poddaných - emigrace šlechty. Co se vám vybaví, když se řekne slovo Bastila? Velká francouzská revoluce? 14. červenec 1789? Čtvrť Marais? Vše je správně :o) Náměstí Bastily ohraničuje čtvrť Marais-doslova močál,bažina-jímž tato oblast na východě Paříže až do středověku skutečně také byla Dějepis - Velká francouzská revoluce: 1x: 7. Dějepis - staroorientální státy a antické civilizace: 0x: 8. Dějepis - stěhování národů a první barbarské státy: 0x: 9. Dějepis - Vznik českého státu a jeho vývoj do 11. století: 0x: 10. Dějepis - období posledních přemyslovců: 0

Velká francouzská revoluce: referá

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Mapa Původní socha Svobody? Heslo Rovnost Svoboda Bratrství Politické kluby Jakobíni Girondisté Listina práv a svobod Tři osobnosti Robespierre Danton Marat V roce 1793 se Robespierre, lidem zvaný Neúplatný, stal vůdčí postavou Výboru pro veřejné blaho a získal si velkou popularitu mezi lidem jako. Velká francouzská revoluce. fáze. období generálních stavů (5. 5. 1789 - 17. 6. 1789) král Ludvík XVI. svolal generální stavy (= zástupci šlechty, duchovenstva, měst) → potřeboval zvýšit daně. období Národního shromáždění (17. 6. 1789 - 9. 7. 1789 Velká francouzská revoluce a napoleonské války. 16. Velká francouzská revoluce a napoleonské války. Osvícenství ve Francii a nové představy o uspořádání státu; konec absolutismu ve Jean Paul Marat, Georges Danto. Direktorium a konzulát. Obnovení křesťanství, kalendáře a dalších nesmyslných reforem Transcript velka_francouzska VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Lenka Katolická VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ FRANCIE PŘED REVOLUCÍ Francie byl na konci 18. století nejlidnatějším státem: 26 milionů obyvatel 3 stavy: 1. stav - duchovenstvo (1 % obyvatel) 2. stav - šlechta (kolem 400 000) 3. stav - městské a venkovské obyvatelstvo - 97 % obyvatelstva - povinnost platit daně a desátky. Francouzská revoluce Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1789 - 1794 Lenka Němcová ZŠ Liberec K zamyšlení Co si představuješ pod pojmem revoluce? Zamysli se nad průběhem revoluce ve Francii

Velká francouzská revoluce. VFR v dějinách někdy také označována jako Velká buržoazní revoluce, též jako Revoluce třetího stavu. Jednoznačným cílem revoluce bylo zlikvidovat středověké dělení obyvatelstva, společnosti na stavy a vytvořit tak demokratickou občanskou společnost postavenou na rovnoprávnosti lidí, snaha. -6 - FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEON Radikální fáze revoluce (1792-1794) Politické kluby a frakce 'Hora' radikálové vparlamentu, sedí vlevých horních lavicích Klub Cordelierů -Danton, Marat radikální rétorika ve prospěch obyčejných lidí Girondisté -Brissot, Vergniaud, zájmy buržoazie, obchodníků, řemeslník (1792-1799)úvod-začala od roku 1789- během několika měsíců ztratil král svou moc, noví (Velká francouzská revoluce, Dějepis referát

Začala velká francouzská revoluce. Král byl nucen souhlasit s vypracováním ústavy, která měla odstranit absolutismus. Revoluce se přesunula z Paříže na venkov, kde se nenávist rolníků obrátila proti vrchnostem. Šlechtu zachvátil velký strach, snažila se zachránit se útěkem do ciziny 13. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE, EMPÍR A KLASICISMUS Příčiny revoluce Francie je nejmocnějším státem v EvropěVzor absolutistické monarchieReprezentována rodem BourbonůVýbojné války (USA, Slezské války)Zadlužená -Účast ve válkách, (sedmiletá válka, slezské války, revoluce v Americe), Nákladná stavební činnost, Náklady na život u dvora Ludvík XVI Velká francouzská revoluce. Velká Francouzská revoluce (1792-1799) úvod-začala od roku 1789- během několika měsíců ztratil král svou moc, noví představitelé státu vydali ústavu a změnily zákony, lidé se stali občany a nebyli již poddanými, období před rokem 1789 bylo období starého režimu, kdy byla králova vůle zákonem

I. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Dějiny Francie byly na konci starého režimu, za vlády LudvíkaXVI. (1774-1792), poznamenány hlubokou všestrannou krizí, zasahující všechny oblasti života země. V letech 1787-1788 se tato krize ještě zostřila v důsledku odporu privilegovanýc 16. Velká francouzská revoluce + napoleonské války - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Trebuchet MS Arial Wingdings 2 Wingdings Calibri Andalus Times New Roman Bohatý 1_Bohatý 2_Bohatý 3_Bohatý 4_Bohatý Velká Francouzská revoluce Snímek 2 REVOLUCE Snímek 4 Snímek 5 Konstituční monarchie a republika Snímek 7 Jakobínská diktatura Snímek 9 Zajímavosti a pojmy Snímek 11 Kdo byl Kdo Snímek 13 Snímek 1 revoluce, popíše okolnosti vlády direktoria a vznik konzulátu Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. 1793 - 179 Jak nakonec Velká francouzská revoluce skončila? Roku 1799 se státním převratem dostává k moci Napoleon. Roku 1799 se po dohodě s parlamentem z exilu vrací do země bratr popraveného krále Ludvík XVIII

Velká francouzská revoluce Doporučené zdroje Toulky minulostí světa, 7. díl Francois Furet, Francouzská revoluce, díl I. (1770-1814), Praha 2004 André Maurois, Dějiny Francie, Praha 1994 Text Deklarace práv člověka a občana Text Marseillaisy Slavné dny - video 20 Situace, kterou rozebíráme v této kazuistice, byla zaznamenána při výuce tématu Velká francouzská revoluce. Ústřední psychodidaktickou technikou se staly živé obrazy (still pictures). Jde o způsob vycházející z dramatizace, jejíž podstatou je aktivní interakce s učivem na základě jednání a rozehrávání fikčních výukových situací (Průcha, Walterová, & Mareš. Lavoisier a Marat. Do jeho relativně klidného života Antoina a jeho ženy Marie-Anne krutě zasáhla Velká francouzská revoluce. Zpočátku se spolupráci s novým režimem nebránil. Pracoval ve správě státních financí a v komisi pro zavedení metrického systému Velká francouzská revoluce - test pro znalce a experty 8. ledna 2010 v 16:20 | Julie | Velká francouzská revoluce Díky tomuhle testu se dozvíte, nakolik je toto vaše přesvědčení oprávněné

Francouzská revoluce a napoleonské války - Dějepis

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE VZESTUP A PÁD NAPOLEONA Konec absolutismu ve Francii Francouzské království v 18. století nejlidnatější a nejmocnější stát na kontinentě. 25 miliónů obyvatel tři stavy : duchovní (140 000) šlechta (400 000) třetí stav - státní a církevní daně V době panování Ludvíka XIV Vyhledávání: francouzská revoluce (1789-1794 : Francie) Doporučená témata mezi výsledky: French revolution (1789-1794) francouzská revoluce (1789-1794 : Francie) (12) dějiny (4 VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE : revoluce, která inspirovala Evropu, navazovaly události 1848 - 1849 Jean Paul Marat a Georges Danton. 22.9. 1792 vyhlášena republika, v lednu 1793 na nátlak jakobínů popraven král Ludvík XVI., v říjnu i Marie Antoinetta, 8letý syn Ludvík dán na převýchovu k ševci Simonovi.

První Návštěvníci z roku 1993 měli říz, francouzská varianta rytíře Dona Quijota a jeho sluhy tehdy vnesla přímočarý středověk do 20. století. Takže bloudili časem v dalších dílech a v premiérové Revoluci už jim zbylo jen tolik síly, kolik dá třikrát použitý sáček čaje V roce 1794 byl ve vaně zavražděn Jean-Paul Marat, vůdce nejradikálnějšího křídla jakobínů, volající po krvavé lázni, v níž by kromě monarchie utopil i francouzskou církev. Zavraždila jej girondistka M. A. Cordayová (Girondisté byli pol. uskupením hrajícím důležitou roli v začátcích revoluce, posléze /1793/ byli.

Video: Velká francouzská revoluce, napoleonské války a vídeňský

Francouzská buržoazní revoluce - Dějepisně

Velká francouzská revoluce a její ohlas v Evropě napoleonské období (Danton, Marat) ve válce dochází k obratu -20. 9. 1792 vítězí francouzská armádav bitvě u Valmy =vytlačení intervenčních vojsk, přechod do protiútoku za hranice II. fáze Vítězství nebo smrt (1792 - 1793) 21. 9. 1792 se schází poprvé. 16. Velká francouzská revoluce + napoleonské války: referát. Do války s Francií opět vstupuje Rakousko, Prusko, Švédsko, Napoleon útočí na Čechy. 1813 - bitva u Lia (=bitva národů) -> zdrcující porážka napoleonského vojska 1814 - Paříž obsazena a uzavřen Pařížský mír -> Napoleon vyhoštěn na ostrov Elba, je mu ponechána vláda nad ostrovem, osobní svoboda i.

francouzská buržoazní revoluce konce 18. st., Velká fr. revoluce - nejdůslednější evr. burž. revoluce 1789-94. Byla důsledkem krize feud. zřízení fr. monarchie, jež se dostalo do rozporu s vývojem kap. vztahů, se zájmy buržoazie a lid. mas. Ideologicky byla připravena různými směry osvícenství (Voltaire, Rousseau, encyklopedisté, Mably, Morelly) Velká francouzská revoluce - maturitní otázka 2/10. Kategorie: Dějepis. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Tato maturitní otázka z dějepisu zpracovává v heslech téma Velké francouzské revoluce. Nejdříve sleduje vývoj před revolucí, charakterizuje politickou situaci a. 7a Osvícenství a Velká francouzská buržoazní revoluce osvícenství = filosofické a kulturní hnutí 17. a 18. stol., které šířilo vzdělanost, vědu, věřilo v sílu lidského rozumu a schopnost člověka, kritizovalo společenské poměr Francouzská revoluce, napoleonské války. PŘEDREVOLUČNÍ FRANCIE. absolutistická monarchie, nejmocnější evroá země,dlouhodobá krize kvůli válkám a nákladnosti byrokratického aparátu a královského dvora => finanční krize. státní pokladny, vysoký státní dluh překlad velká francouzská revoluce ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Velká francouzská revoluce (1789 - 1799) Sutor

Když se soudruh Marat začne u řvoucí lůzy dožadovat dalších 100 000 hlav (rozuměj hlav bez těl), mám husí kůži a pálím za 5. Malinko se jim ta touha po svobodě vymkla z ruky, ostatně jako každá revoluce, včetně sexuální. (17.9.2009 události Francouzské revoluce. děkuji. Odpověď. Dobrý den, pojmem Francouzská revoluce, případně Velká francouzská revoluce, jsou označovány politické a sociální změny ve Francii v letech 1789 až 1799, tj. od svolání genenerálních stavů 5. května 1789 až do státního převratu Napoleona Bonaparta 9. listopadu 1799 Velká francouzská revoluce VFR v dejinách nekdy také oznacována jako Velká buržoazní revoluce, též jako Revoluce tretího stavu. Jednoznacným cílem revoluce bylo zlikvidovat stredoveké delení obyvatelstva, spolecnosti na stavy a vytvorit tak demokratickou obcanskou spolecnost postavenou na rovnoprávnosti lidí, snaha, aby si lidé byli rovni pred zákonem

Velká francouzská revoluce :: Zápisy pilné studentk

velkÁ francouzskÁ revoluce a napoleonskÉ vÁlky 1. osvÍcenskÁ filozofie 2. situace ve francii pŘed vfr, prŮbĚh vfr, program a osobnosti vfr, posouzenÍ vÝznamu vfr 3. napoleon, chararkter napoleonskÉ vÁlky, pŘÍČiny napoleonovy porÁŽky 4. vÍdeŇskÝ kongres a povÁleČnÉ uspoŘÁdÁnÍ evropy 1. osvÍcenskÁ filozofie osvÍcenstv Paříž, červenec 1793. Francouzská revoluce byla v plném proudu. Velký malíř historických témat Jacques Louis David, začal pracovat na jednom ze svých nejslavnějších obrazů Maratova smrt. Malíř na něm zobrazil děsivou scénu zavraždění žurnalisty, vlivného hlasu revoluce, kterému tehdy lid nejvíce naslouchal Velká Francouzská revoluce (1792-1799) úvod-začala od roku 1789- během několika měsíců ztratil král svou moc, noví představitelé státu vydali ústavu a změnily zákony, lidé se stali občany a nebyli již poddanými, období před rokem 1789 bylo období starého režimu, kdy byla králova vůle zákonem Francouzská revoluce znamená všeobecnou vzpouru různých vrstev obyvatelstva proti společenskému systému 1791 v září - byla ústava definitivně schválena=> velká změna pro Francii úkladně zavražděn jeden z hlavních představitelů Jakobínů Jean Paul Marat

Velká francouzská revoluce - Dějepis, Test par

Velká francouzská revoluce. Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem. Nový!!: Maratova smrt a Velká francouzská revoluce · Vidět víc » Versaille Všem těmto dával za vinu katastrofy své doby, jakou byla například Velká francouzská revoluce. Skotský Svobodný zednář a profesor přírodních věd John Robison začal roku 1798 vydávat Důkazy spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě (Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe)

Jean Paul Marat byl francouzský politik, lékař a publicista. Francouzská revoluce jako první plně emancipovala Židy a poskytla jim onu rovnoprávnost, která jim byla doposud západním světem upírána. Sep 30, 1791. Moc po převratu získala velká buržoazie, kterou zastupovalo direktorium a země poté v srpnu 1795 dostala. Album pro dějepis na ZDŠ - Velká francouzská revoluce ve formátu PDF o velikosti A4. V závislosti na informacích viditelných na profilu alba může obsahovat podrobné informace o albu a jednotlivých skladbách, včetně seznamu participujících umělců, přesného data a místa nahrání pro každou ze skladeb Francouzská revoluce. O seriálu. Úvodní stránka. V letošním roce uběhlo již dvěstědvacet let od vypuknutí Francouzské revoluce. Dosud největší filmové zpracování této historické události mělo premiéru právě při oslavách dvoustého výročí revoluce. Tento grandiózní projekt byl pro televizi upraven do čtyř. Vyvrcholení revoluce - Jakobínská diktatura. Velká francouzská revoluce download report. Transcript Velká francouzská revoluce. Obrazy z Francouzské revoluce - obrazy a obrazy od francouzské revoluce. Fotografie byla důležitá během francouzské revoluce, od velkolepě malovaných děl, které pomohly definovat revoluční pravidlo, se základními výkresů uvedených v levných pamfletů Velká francouzská revoluce 1 1. VELKÁVELKÁ FRANCOUZSKÁFRANCOUZSKÁ REVOLUCEREVOLUCE 2. Francie na prahu revoluce • Státní pokladna vyčerpána: vydržování dvora, byrokratického aparátu, armáda • Válečné konflikty: o španělské dědictví, • sedmiletá válka -ztráta kolonií v SA+ Indie, pomoc americkým povstalcům • 1787-1788 - neúroda, neúměrně vysoké daně.

 • Slovník české asociace scrabble.
 • Mal lelouch.
 • Narozeninový kvíz.
 • Mac drive.
 • Swarovski museum austria.
 • Pomerančový fresh recept.
 • Voda v brise priciny.
 • Americká akita zkušenosti.
 • Archie online.
 • Zbytky obkladů.
 • Steve madden velikosti.
 • Online galerie.
 • Slovesné třídy příklady.
 • Typy davu.
 • Pýcha a předsudek překlad.
 • Meduza.
 • Úvaha lidé kolem nás.
 • Zvířata která přes zimu spí.
 • Primulus testosteron recenze.
 • Dovoz aut pečky.
 • Shoebox kontakt.
 • Jak fotit s odraznou deskou.
 • Odchlípnutý nehet.
 • Motyčka obi.
 • Červené dlaně a chodidla.
 • Chemická kastrace člověka.
 • Me judo 2020.
 • Dila hanim.
 • Rozvody octavia 1.9 tdi 81kw interval.
 • Trucker čepice bez potisku.
 • Protierozní opatření proti vodní erozi.
 • Listy rebarbory.
 • Přívěsný vozík plzeň.
 • 2 mesice po augmentaci.
 • Otevírání odkazu v nové záložce.
 • Zábavné atrakce praha.
 • Jabločnoje.
 • Průběh korunovace.
 • Netiketa 10 pravidel.
 • Radikulopatie význam.
 • Novilon viva 5942.