Home

Podnebné pásy země

Tropický podnebný pás - Wikipedi

Přírodní oblasti Země: · na Zemi jsou rozlišovány podnebné (krajinné) pásy a přírodní krajiny (krajinná či vegetační pásma) · podle toho, která společenstva v původní přírodní krajině převažovala, hovoříme o krajině pouští, polopouští, savan, stepí, lesostepí, atd

Toto video je určeno pro studenty ný Podnebné pásy Téma hodiny Podnebné pásy Předmět Zeměpis Ročník/y/ 6. Anotace odevzdávají málo tepla obr. č. 6 vlivem sklonu zemské osy a pohybů Země se množství slunečního záření zmenšuje od rovníku k pólům na Zemi rozlišujeme teplotní pásy pomyslné hranice teplotních pásů jsou obratníky a polární kruhy. Podnebné pásy a ekosystémy Obsahový cíl: Žák vyjmenuje a pojmenuje kontinenty, podnebné pásy, uvede jejich strunou charakteristiku, ekosystémy. Žák zařadí rostliny, zvířata a podnebí do správného podnebného pásu. Jazykový cíl P.Alisov- vymezil podnebné pásy Země podle převládajících základních typů vzduchových hmot během celého roku 4 hlavní pásy(rovníkový,tropický,mírný,arktický), 3 přechodné (subekvatoriální,subtropické,subarktické) Rovníkový (ekvatoriální) pás 24-28°C průměrně - malé teplotní výkyv Fyzickogeografická sféra - Podnebné pásy (formát ppt, velikost 1 230KB) Fyzickogeografická sféra - Hydrosféra - povrchová voda (formát ppt, Test Vesmír -Planeta Země - nejen pro šesté třídy (by J. Polák) Test mapa -Možnosti zadání samostatné práce pro práci s mapou (formát ppt, velikost 27KB

Otázka: Vegetační pásy Předmět: Zeměpis Přidal(a): Lucy 1)Tropické deštné lesy. Území: kolem rovníku(Amazonský PRALES,Konžský prales,Indonésie) Podnebí: vlhké,teplé podnebí ,o celý rok kolem 25°C,srážky 2000-3000mm-Deštné pralesy se ozn.jako plíce planety,největší producent kyslíku na Zem Střídání ročních období, délka dne a noci Po tomto díle následuje Regionální zeměpis - Austrálie Podnebné a Vegetační pásy Rozdělení podnebných (klimatických) pásů je sporné, v různých pramenech se uvádí odlišně

Podnebné pásy Země, Z - Zeměpis - - unium

Podnebné pásy Země. Představení podnebných pásů Země, klimageografických činitelů. 25) Klimatické a vegetační pásy Země Klimatické (podnebné) pásy oblast s klimatickými poměry, které se mohou uvnitř tohoto pásu od místa k místu lišit, ovšem jejich základní rysy jsou pro tento pás natolik typické, že se jimi podstatně odlišují od jiného klimatického pás

Podnebné (klimatické) pásy Země - webzdarm

 1. Podnebné a Vegetační pásy. Rozdělení podnebných (klimatických) pásů je sporné, v různých pramenech se uvádí odlišně. Zejména rozsah subtropického pásu je sporný. Základní teplotní pásy jsou dány množstvím dopadajícího slunečního záření. Velmi přibližně platí, že mezi obratníkem Raka a Kozoroha se.
 2. Tvar, rozměry a pohyby Země. Země není dokonale kulatá, je zploštělá na pólech. vzdálenost od středu Z k rovníku 6378 km. vzdálenost od středu Z k pólům 6357 km. obvod rovníku 40 000 km. Pohyby Země. a) pohyb Z kolem své osy - 1 den, střídání dne a noci, Z se otáčí od Z na V, x směru hodinových ručiče
 3. Subtropický podnebný pás neboli subtropy jsou oblasti se subtropickým podnebím. Subtropy leží mezi oblastmi s tropickým podnebím a oblastmi s mírným podnebím. Na subtropy tedy může být nahlíženo jako na jejich přechod. Na severní polokouli leží subtropy mezi 30° a 45°, na jižní polokouli leží subtropy mezi obratníkem Kozoroha a 40°
 4. Severní Evropa => Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island a Pobaltské země. Podnebné pásy: polární (Island), subpolární (sever Norska, Švédska, Finska), - Všechny země mají nějakou tu menšinu Rusů (v každé zemi zhruba 30%) Hospodářství: - Nejrozvinutější je Estonsko (elektronika, elektrárna KochtlaJarve).
 5. 2.cíl: Podívat se na video rozdělení podnebných pásů na Zemi a za pomoci atlasu tématické mapy Podnebné pásy str. 18-19 vybarvit podnebné pásy dle návodu v přiloženém pracovním listu 3. PODNEBNÉ PÁSY - 1.docx (437884) (prac.list si vytiskni, kdo nemá jak, ať mně napíše a já mu ho nechám ve škole
PPT - Podnebné pásy PowerPoint Presentation - ID:3858765PODNEBNÉ PÁSY

PŘ - PODNEBNÉ PÁSY (vytvořeno 6. 11. 2020) M - Geometrické tvary (vytvořeno 7. 11. 2020) M - Obsah čtverce a obdélníku (vytvořeno 8. 11. 2020) M - Převody jednotek obsahu (vytvořeno 8. 11. 2020) ČJ - Tvorba slov (vytvořeno 10. 11. 2020) VL - České země za vlády Habsburků (vloženo 15. 11. 2020) ČJ - Zdvojené souhlásky. Podnebné pásy - projekt Fauna naší Země Fotky; O albu; Fotodárky 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Vytvořte z alba : Fotoknihu Pexeso Kalendář Fotky Odstranění fotek a videí z alba. Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.. - vesmír je nekonečný prostor kolem Země a nachází se v něm kosmická tělesa, která na sebe vzájemně působí;- kosmická tělesa jsou: planety (Země) - jsou složeny z pevných částic, nesvítí (= podnebné) pásy: a). Počasí v Číně: země tak velká, že můžete zažít všechny typy počasí i podnebné pásy. Martin Adámek, Expert Radynacestu.cz Vydáno 14. 8. 2017 • Přečteno 4439x . Počasí v Číně je rozmanité, tím jak je země velká. 2. hodina - Podnebné pásy I. Výuka probíhá ve třídě, pracujeme opět ve skupinách. Pokud byla práce skupin v minulé hodině efektivní, ponecháme stejné složení. V této hodině využíváme již získaných poznatků, k práci použijeme nejen PL - 1, ale rovněž vystavené projekce skupin

Podnebné pásy - Rodicka

PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ Klimatické klasifikace - rozdělení Země do klimatických pásů - Alisova - Köppenova Klimatické klasifikace Alisova klimatická klasifikace Alisova klimatická klasifikace - podle převažujících vzduchových hmot, dále podle typu aktivního povrchu (kontinentální a Pá UčíTelka (5. tř.): Podnebné pásy. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku rozpoznávat podnebné pásy naší planety. Prozkoumejme, v kterém pásu se co pěstuje a kdo zde žije Podnebné pásy - skupinová práce. konkrétní příklad využití skupinové práce na 1. stupni ZŠ ve spojení s učivem o podnebných pásech Země. Článek může být dobrou inspirací pro ty, kteří neví, jak skupinovou práci s žáky uchopit. Hodnocení týmu RVP

Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Podlahové krytiny s dlouhou životností a vysokou odolností, to jsou PVC podlahy.Nabízíme široký výběr barev a vzorů v různých šířích a tloušťkách Podnebné pásy. 30. 12. 2010 Tropický pás - prezentace DUM PŘ15 test křížovka tropický pás Subtropický pás - prezentace DUM PŘ 21 křížovka subtropický pás Mírný pás - Evropa - prezentace. Povrch země se neohříva rovnoměrně, na různých místech v ruzných úhleh jsou proto podmínky pro život jiné. Vlivem odlišných teplot se mění i podnebí na naší planetě. na Zemi se vytvořily podnebné pásy. U rovníku se nachází tropický podnebný pás. V polárních oblastech jsou polární pásy

 1. imum srážek: polární mrazov
 2. Podnebné pásy- podle vzdálenosti od rovníku Tropický podnebný pás-(též rovníkový, ekvatoriální) •0° - 15° severní a jižní šířky •vlhké vnitřní tropy: podnebí vlhké a teplé, charakteristické je celoročně neměnné počasí a mnoho srážek (deštné pralesy) •vnější tropy (subekvatoriáln
 3. Podnebné pásy jsou brány podle slunečních paprsků dopadajících kolmo k zemské ose (vpravo), zatímco se všude tvrdí, že zemská osa je nakloněna pod úhlem 23,4°, tedy k Nebeskému rovníku pod úhlem 66,6°? Chápete, že to nemůže fungovat na zeměkouli s nakloněnou zemskou osou? Co když je země placatá, šlo by to
 4. PODNEBNÉ PÁSYMÍRNÝ PÁS1. stepi2. listnaté a smíšené lesy3. jehličnaté lesy (tajga) PODNEBNÝ PÁSna některá místa zemského povrchu dopadá víceslunečního záření, na jiná méněje to ovlivněno tím, že:1. se Země otáčí kolem své osy2. je osa Země nakloněna vzhledem k rovině, ve kterézemě obíhá kolem.

Podnebné pásy - Galakti

Podnebné pásy na Zemi ‹ 22. Podnebí 3. sada: Základy informatiky; Zeměpis. 6. ročník (Planeta Země) 7. ročník (Regiony světa) 8. ročník (Česká republika) 9. ročník (Lidé a hospodářství) Pracovní činnosti. Ostatní materiály. Kontaktní formulář. Takto je Země rozdělena do podnebných pásů. Jenže toto dělení nám nestačí, protože nepracuje s nadmořskou výškou, proto podnebné pásy dále dělíme na oblasti. Na území České republiky se nacházejí oblasti od velmi teplé až po velmi chladnou. Velmi chladná oblast se nalézá v nejvyšších nadmořských výškách a. Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje kontinenty, podnebné pásy, uvede jejich stručnou charakteristiku, ekosystémy. - Žák zařadí rostliny, zvířata a podnebí do správného podnebného pásu Prezentace seznamuje žáky s jednotlivými podnebnými pásy a dalšími okolnostmi týkajícími se podnebí (klimadiagramy apod.) (geografie) » Přírodní obraz Země. Statistika. Materiál byl publikován 23. 09. 2010 a od té doby byl 6963× zobrazen. Další materiály. podnebné pásy, klima, tropy, subtropy, mírný pás.

Podnebí V Jižní Americe zaznamenáváme 3 podnebné pásy. Tropický pás (na S Jižní Ameriky), subtropický pás a mírný pás (jižní cíp Ameriky Zemská atmosféra Atmosféra představuje plynný obal Země a tento plyn se též označuje jako vzduch. Její vliv se projevuje zejména kvalitativními (rozptyl) a kvantitativními (pohlcování) změnami slunečního záření, přenosem vláhy, na většinu složek fyzickogeografické sféry působí jak fyzikálně, tak i chemicky. Zemskou atmosféru (vzduch) označujeme za směs plynů. Podnebí Světa lze také popsat pomocí klimatu na kontinentech, jinými slovy jaké podnebné pásy se v těchto oblastech vyskytují a jaké tam převažují. EVROPSKÉ KLIMA Evropa se nachází v rámci podnebí Světa převážně v mírném klimatickém pásmu s převahou západního proudění od Atlantiku, kde se nachází golfský. Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus) vegetační pásy Země, didaktické hry. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 106,91 k

Biomy světa Podnebné pásy Země Podnebné pásy - jsou oblasti zemského povrchu se stejným charakterem makroklimatu (ráz podnebí velkých oblastí světa). vznik podnebných pásů je podmíněn spolupůsobením hlavních klimatogeografických činitelů:- zeměpisná šířka (příděl slunečního záření a tepelné energie. Podnebné pásy Jak už víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůže být Sluncem ohřívána stejně po celém povrchu. Nejvíc sluneční paprsky dopadají na rovník (pás v nejširším místě Země) ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - dějepis: VLASTIVĚDA - zeměpis: PŘÍRODOVĚDA: 01. Opakování dějin - letopočty: 01. Praha a její okol c) podnebí ( podnebné pásy, průměrná teplota, srážky) d) vodstvo ( úmoří, povodí, hlavní řeky, jezera) e) biosféra ( vegetační pásy, zástupci půdy - typy, druhy) f) ekologie II. socio-ekonomická charakteristik

Podnebné (klimatické) pásy • osa Země je nakloněná, sluneční paprsky dopadají pod různým úhlem → podnebné pásy • tři základní podnebné pásy: tropický, mírný a polární, někdy se rozlišuje i pás subtropický Přizpůsobivost rostlin a živočichů • v jednotlivých pásech jsou různé podmínk Podnebné pásy Země Které podnebné činitele se podílejí na podnebí v různých částech naší Země Do jednotlivých klimadiagramů popiš, pro které podnebné oblasti jsou typické Veškerá práce je už zadávána jen v naší GOOGLu UČEBNĚ...na gmailu... Přírodověda: 2. -6.11 Prohlédni si UČEBNU ( na tvém googl účtu--, kde jsou.

Mírný podnebný pás - Wikipedi

Geografický přehled východní Asie -je subregion asijského kontinentu, který může být definován geografický nebo kulturně-geograficky tato oblast leží na ploše 12 000 000 km², což je 28 % kontinentu Asie a je o 15 % větší než Evropa-žije zde více než 1,5 miliardy lidí, což je přibližně 40 % asijské populace a čtvrtina celosvětové populace=>oblast patří mezi. Které podnebné pásy najdeme v Americe? Obyvatelstvo - původní obyvatelé, přistěhovalci, rasy a míšenci, otroci a otrokáři, počet obyvatel Ameriky, nejvíce obyvatel mají USA 300 mil.; Severní Amerika - Kanada - hl. město, velká města, počet obyvatel, rozloha, ochrana přírody, hospodářství - vyspělý stát, obilnivce. Vnější přírodní činitelé - Jak se mění povrch Země PROSINEC ATMOSFÉRA: Vrstvy, složení vzduchu Počasí - meteorologické prvky Podnebí - podnebné pásy Celkový oběh vzduchu v atmosféře LEDEN HYDROSFÉRA : Složení Svtový oceán - význam, vlastnosti, ásti ( lenito st) Pohyby oceánské vody - dmutí, příbo Podnebné pásy. Víte jaké známe podnebné pásy a jak se od sebe liší? Znázorněno je také schéma vnitřní stavby Země, Zemské jádro, plášť a kůra. 6 kreditů Měření času . Dokumen o možnostech měření času, vysvětlující co je to hvězdný čas, sluneční čas, pásmový čas a např. smluvený čas. 5 kreditů. Přírodní prostředí Země. 3. Struktura učebnice Přírodní prostředí Země a výklad k jejímu pouţití v procesu výuky Při výběru obsahu učiva a didaktickém zpracování tematiky vycházeli autoři učebnice z platných pedagogických dokumentů pro výuku zeměpisu na základních školách a gymnáziích, tj

Je zde možné zhlédnout souhrn části učiva šestého ročníku ZŠ, například cestu do vesmíru, prohlédnutí Země z dálky nebo zjištění času v jiné zemi a mnoho dalších. Přesvědčte se sami, že je to tak. podnebné pásy - tropický, subtropický,. Pohyby planety Země. Na začátku hodiny jsme si v rámci opakování vypracovali pracovní list. Následně jsme si společně simulovali jednotlivé pohyby naší planety (1. otočení kolem vlastní osy, 2. naše Země obíhá kolem Slunce) a co to pro nás znamená. Do sešitu jsme si udělali kratičký zápis

Biosféra - Zeměpis - Maturitní otázk

Podnebné pásy Země. 5. Hydrosféra Oběh vody na Zemi. Zásoby slané a sladké vody na Zemi. Vlastnosti a pohyby mořské vody. Dělení jezer podle původu. Vodní toky - povodí, rozvodí, stav vody. 6. Pedosféra a biosféra. Půdní druhy a půdní typy. Podnebné pásy a výškové stupně - typická fauna a flóra v závislosti n podnebné pásy (pokračujeme v učebnici) rozdělení do skupin - projekt Podnebné pásy Země AJ . INF. seznámení s programem Malování, Word, internetový vyhledávač ; použití zkratek ctrl C, ctrl V, označení textu myší . TV. počasí nám přeje, stále budeme chodit cvičit ven (nezapomínat na vhodnou obuv a oblečení. b) země tučňáků 9 c) země tuleňů jsou to _____ pásy. d) jižní země e) země ledních medvědů f) jižní země 7. Doplň: Nejchladnější oblasti se rozkládají kolem severního a jižního pólu, 98. Doplň obrázek - vyznač a pojmenuj všechny podnebné pásy. 99 Atmosféra Pracovní list na téma atmosféra (roční období, podnebné pásy, počasí). Očekávaný výstup: prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů Atmosféra.rtf PILAŘOVÁ, Hana podnebné pásy pohyby Země DÚ - do sešitu si napiš nebo nalep zápis Naše modrá planeta (kdo nemá tiskárnu, mapu světa si nalepí až ve škole), do mapy zapiš názvy světadílů a oceánů podle učebnice na str.

Podnebné pásy Země - YouTub

Tyto pásy tvoří geogiomy, v nichž rostliny i živočichové žijí v rovnováze. 1) Tropické deštné lesy - po obou stranách rovníku. Zdejší klima se vyznačuje stejnoměrnou teplotou, která se pohybuje kolem 25°C a vysokými srážkami kolem 2000 a 3000 mm. Tropický deštný prales tvoří 3 patra - vysoké stromy (50-60m. Největší sucho je ve vnitrozemí. V horách na jihovýchodu země jsou v zimní sezóně dobré podmínky pro lyžování. Upravit. Podnebné pásy. Sever Austrálie leží v tropické oblasti, ale největší část kontinentu se nachází v subtropech. Austrálie je nejsušším světadílem světa Počasí a podnebí. Norsko je nejsevernější zemí Evropy, která je obklopena nezamrzlým mořem. Zásluhu na tom mají teplé proudy, které kolem Norska proudí. Teplota těchto proudů nedosahuje subtropických teplot, ale i přesto dostačuje k tomu, aby přístavy nezamrzly.I přes severní polohu Norska je zde obecně podnebí spíše mírné Atmosféra - vzdušný obal Země; Podnebné pásy; Podnebí v mírném pásu; Litosféra - pevný obal Země; Členitost povrchu; Druhy pohoří; Vznik pohoří; Zvětrávání; Sopečná činnost; Hydrosféra 1; Hydrosféra 2; Pracovní listy do zeměpisu: Hydrosféra 3; Hydrosféra 4; Světový oceán; Tok řeky; Pedosféra - půdní obal. Kniha: 1000 nejzvídavějších dětských otázek 2.díl -- Země a vesmír, Objevy a vynálezy, Svět, ve kterém žiji - kolektiv. Jaké rozlišujeme podnebné pásy? tropické

Hledej. Výběr mapy. V Atlasu máte na výběr z map v kategoriích: Základní mapy | Příroda | Lidé a společnost | Hospodářství. Základní map Do sešitu si zakreslíme rozdělení Země na jednotlivé podnebné pásy. V týmech zjišťujeme a zapisujeme informace o charakteru krajiny. Při společném rozhovoru žáci uvádějí informace, které k jednotlivým pásům již znají (rostliny a živočichové), jejich případné návštěvy a zkušenosti v těchto podnebných pásech

Mincovní kazeta VOLTERRA de Luxe slouží k uložení 25 německých pamětních €5 mincí v plastových bublinkách. Víko je z vnější i vnitřní strany, která je potažená černým polstrovaným saténem, zdobeno stříbrným motivem pamětních mince Argentina je obrovská země s bohatou historií a množstvím památek. Zájezdy do Argentiny tak nejsou jen zájezdy za pořádně žhavým tangem v Buenos Aires, ale i cesty na nekonečné pláně Patagonie, do nejjižnějšího cípu kontinentu. A právě do Patagonie pořádáme zájezdy, jejichž hlavní náplní je překrá

Země oběhne Slunce přibližně za 365 dní a 6 hodin. To je jeden rok. Země oběhne Slunce za jeden rok. Jednou za čtyři roky je přestupný rok. Podle rovnoběžek jsou rozmístěné podnebné (klimatické) pásy. Podle rovnoběžek se měří zeměpisná šířka, podle poledníků zeměpisná délka Domů » 6. ročník (Planeta Země) 22. Podnebí ‹ 21. Počasí o úroveň výš 23. Podnebné pásy na Zemi › Aktualizováno: 19. 2. 2019 ‹ 21. Počasí o úroveň výš 23. Podnebné pásy na Zemi ›. Podnebné pásy Země . Nejzákladnější dělení podnebných pásů: Tropický pás zaujímá asi 40 % zemského povrchu. Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují v rozmezí 1 000-3 000 mm a průměrná roční teplota je 24-28 °C Jana Kloučková Datum vytvoření: Září 2013 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní obraz Země Učivo: Podnebné pásy Očekávaný výstup: Rozlišuje a porovnává složky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a. Rozmanitost podmínek života na Zemi - podnebné oblasti Země 1. Popiš a vyšrafuj části kruhu odpovídající rozloze vody a pevniny na Zemi. 2. Na mapce popiš světadíly a podnebné pásy. Pomůže ti nápověda: Evropa, Asie, Afrika, Austrálie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, polární pás, mírný pás, tropický.

PPT - PODNEBNÉ PÁSY PowerPoint Presentation, free downloadPPT - PODNEBNÉ PÁSY – 5

mírného podnebné pásma; dcterms:subject: category-cs:Klimatické_pásy; category-cs:Země; rdfs:comment: Mírný podnebný pás neboli mírné šířky je oblast s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subpolárním podnebím. Na severní polokouli leží mírné šířky mezi. Úvod > PŘÍRODOVĚDA > 5. ročník > PODNEBNÉ PÁSY > Tropický pás. Tropický pás - rozprostírá se okolo rovníku - je to nejteplejší oblast na Zemi říká se jim Plíce Země - nejznámější: Amazonský prales - zmenšování území zásahem lidí: kácení, vypalování. Žáci vyzna čí podnebné pásy a významné rovnob ěžky na zem ěkouli. Procvi čí si výpo čet pr ůměrné teploty dne. Atmosféra Doplň věty: Ve výšce 25 - 30 km od povrchu Země je tenká vrstva -.

Atmosféra Maturitní otázky ze zeměpisu Snadná škola

6. ROČNÍK - webzdarm

Atmosféra | Zemské sféry | ČLOVĚK A PŘÍRODA

Tvar a velikost Země, důsledky tvaru Země, podnebné pásy Měsíc , objevování kosmu, zatmění Sluce, Měsíce, slapové jevy, skočný příliv, hluché dmutí, rotace kolem barycentra/, Pohyby Země a jejich důsledky - rotace Země, precese, nutace, pravý sluneční den, výpočet místního času, pásmový čas, datová hranice. Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

Transcript Podnebné pásy země Alisova genetická klasifikace klimatu ATMOSFÉRA (XV. ČÁST) Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Mgr. Soňa Patočková Název šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Atmosféra (XV. část) Stupeň a typ vzdělávání Střední škola. -zasahují zde 4 podnebné pásy: Subtropická p.-pobřeží + ostrovy Středozemního moře; Mírný p.-největší část Evropy; Subarktický p.- severní část pevniny; Arktický p.-ostrovy v Severním Ledovém o.-Barentsově moři..př.Špicberky, Nová země-6.podnebných oblastí: Oblast Západní a Severozápadní Evropy:př.V Země jako vesmírné těleso - vznik vesmíru - tvar, velikost a složení zemského tělesa - vlastnosti Země a vlastnosti ostatních vesmírných těles Podnebné a vegetační pásy - zonálnost, zonálnost - vertikální a horizontální členitost - jednotlivé podnebné a vegetační pásy (flóra i fauna). 1. Země obíhá okolo Slunce. 2. Zemská osa je ukloněna (svírá s rovinou oběhu 66,5stupně) Pokud je ke Slunci přikloněná severní polokoule, je v ČR léto - tedy nejdelší dny a krátké noci. Pokud je přikloněna jižní polokoule, je v ČR zima - tedy jen málo hodin za den se slunečním světlem, ale dlouhé noci Současné klimatické pásy se posunou směrem k pólům a do vyšších nadmořských výšek. Kolem rovníku se vytvoří nové klimatické pásy. Nepotkáme už klimatické podmínky, které jsou v současné době za polárním kruhem nebo v horách tropických oblastí. Naši potomci budou čelit velkým ekologickým problémům

podnebné pásmo je svetová oblasť alebo región odlišujúca/-ci sa od suseda významnou fyzickou klimatickou vlastnosťou, ktorá má globálny rozsah; podnebné pásma sú ohraničené hraničnými líniami prebiehajúcimi rovnobežne so zemepisnými šírkami a tvoria tak pásy, ktoré sa obyčajne tiahnu okolo zemegule 6. Glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť. Glóbus je zmenšeným modelem Země. Měřítko glóbusu vyjadřuje poměr jeho zmenšení. Zeměpisnou síť tvoří poledníky a rovnoběžky.. Poledníky jsou stejně dlouhé polokružnice, které spojují oba póly. Základní poledník a poledník 180 ° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli podnebnÉ pÁsy - 5. roč PODNEBNÉ PÁSY Atmosférická složka FGS. Publikováno 2.2.2016 2.2.2016 Klára Brianská. Atmosférická složka FGS Charakteristika atmosféry - Plynný obal země - Tvořena směsicí plynů nazývaných vzduch - Nepostradatelná pro život na zemi - Svým působením ovlivňuje ostatní složky krajinné sféry - Kromě. O brazilské kávě Dnes se společně podíváme do Brazílie - země kávě zaslíbené! Díky 2.3 miliony hektarů plantážní plochy (což je asi 2,3 milionů fotbalových hřišť, což je tedy skutečně hodně!) je Brazílie největším producentem Arabika kávy na světě. Vzhledem k velikosti země se zde nacházejí tři podnebné pásy (rovníkový, subtropický, mírný), které.

 • Abramis brama.
 • Notepad čeština.
 • Rýže parboiled kalorie.
 • Gopro drzak.
 • Kliky na biceps.
 • Kubrt auto.
 • Jak telefonovat přes skype.
 • Elektro chrudim.
 • Zeleninový vývar s kurecim masem.
 • Bílé krvinky krevní obraz.
 • Pubg pc cena.
 • Vetrna turbina.
 • Subaru brno.
 • John locke prezentace.
 • Zeleninový vývar s kurecim masem.
 • Restaurace s terasou brno.
 • Symboly na displeji mobilu.
 • Průvodce patagonie.
 • Cerna hora bar.
 • Thuy trang.
 • Prisma u brýlí.
 • Memecreator.
 • Otevírání odkazu v nové záložce.
 • Parkování u výstaviště brno.
 • Cane corso black.
 • Punčochové kalhoty samodržící.
 • Jízda na kupní smlouvu bez tp 2019.
 • Co je to věc v právním smyslu.
 • Adopce docasky cz.
 • Scarface tattoo ostrava.
 • Jak najít poštovní schránku.
 • Dramatická výchova náměty.
 • Eps apollo.
 • Wolfenstein soph.
 • Maxinožka online.
 • Infiniti g coupe.
 • Film začátek.
 • Ascari agentura recenze.
 • Lanové centrum vysočina.
 • Cestovní postýlka hauck recenze.