Home

Čsn iso 7144 (01 0161)

Norma ČSN ISO 7144 (01 0161) 1

Norma ČSN ISO 7144 (01 0161) 1.3.1997 - Norma ČSN - Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů Pravidla platí pro následující způsoby rozmnožování disertací: vysázené a vytištěné v identické, avšak zmenšené podobě, v mikrografické podobě. ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997 ČSN ISO 7144. 01 0161 . Documentation - Presentation of theses and similar documents. Documentation - Présentation des thèses et documents assimilés. Dokumentation - Dissertation und ähnliche Dokumente. Richtlinien für die Gestaltung . Tato norma je identická s ISO 7144:1986 Pravidla platí pro následující způsoby rozmnožování disertací: vysázené a vytištěné v identické, avšak zmenšené podobě, v mikrografické podobě. ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997. Počet stran: 24. Mám zájem o normu ČSN ISO 7144 (01 0161) 1.3.199

ČSN ISO 7144ČSN ISO 7144 Norma obsahuje ISO 7144:1986. Stanovuje pravidla formální úpravy disertací a podobných dokumentů ze všech oborů. Je aplikovatelná na disertace předkládané: ve formě knihy, jako části knih, jako časopisecké články, jako ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997 ISO 7144:1986 Documentation — Presentation of theses and similar documents. Buy this standard 30.00 1980-01-01. Committee draft (CD) registered 30.99 1983-05-01. CD approved for registration as DIS 40. Enquiry. 40.00 1984-07-12. DIS registered. ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů a norem s ní souvisejících. Pod pojmem disertace je v této normě v kapitole 3 definován dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky a který je autorem předkládán na podporu získání vědecké hodnosti nebo odborné kvalifikace ČSN ISO 7144 (01 0161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.Praha : Český normalizační institut, březen 1997. ČSN 01 6910 (01 0161). Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, listopad 2002. FILKA, Jaroslav 19 Vlastní text práce •ČSN ISO 7144 (01 0161).Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. •ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: ČNI, 2007. •ČSN ISO 2145 (01 0184).Dokumentace. Číslování oddílů

ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace : Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1997. 24 s. ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0 : Všeobecné zásady. Praha : Český normalizační institut, 1994. 24 s. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace : Bibliografické citace : Obsah, forma a. Pokyny navazují na normu ČSN ISO 7144 (01 0161) - Dokumentace - formální úprava disertací a podobných dokumentů. 3.1 Jazyk a editor Zprávy se píší česky. Pro psaní zpráv se použije textový editor MS WORD, pokud možno úroveň 7.0 nebo vyšší. Doporučeno je využití stylů nadpis 1, nadpis 2, nadpi ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997. Doporučujeme. Informace k uplatnění Elektronické evidence tržeb. Oborová brána TECHNIKA - TECH • Plné texty časopiseckých článků, knihy, výzkumné nebo technické zprávy z českých i zahraničních databází nebo katalogů

ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1996. Dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky a který je autorem předkládán na podporu získání vědecké hodnosti nebo kvalifikace ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. ČSN ISO 5127 (01 0162) Dokumentace a informace: slovník. ČSN ISO 5966 (01 0172) Dokumentace: formální úprava vědeckých a technických zpráv. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace-Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. Praha: Český normalizační institut, 1997. Poslední možnost oprav

ČSN ISO 7144 www.technickenormy.c

ČSN ISO 7144 - Náhle

Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000. V souvislosti s touto situací jsme se rozhodli vypracovat metodiku, která by srozumitelně podal ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of thesis and similar documents. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1996. Taufer Ivan Jak psát závěrečné práce není jenom disertace Dokument, který seznamuje s autorový ČSN EN ISO 14040 je druhým vydáním této normy, která spolu s ISO 14044:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Norma stanovuje zásady a osnovu pro zpracování studií LCA - Posuzování životního cyklu ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace : slovník. Praha : Český normalizační institut, 2003. 152 s. ČSN ISO 5966 (01 0173). Dokumentace : formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. ČSN ISO 7144 (01 0161). Dokumentace : formální úprava disertací a podobných.

ČSN ISO 7144 (01 0161): Dokumentace - Formální úprava

JTP - Přehled norem uplatňovaných při psaní odborného text

doivup.upol.cz: Písemné a závěrečné bakalářské práce ..

 1. ČSN ISO 7144 (010161) - Dokumentace - Formální úprava
 2. ČSN EN ISO 14040 (010940) - Technické normy ČSN
 3. 6.2.4: Normy pro formální úpravu textu Studijní a ..
 4. ISO 9001 Quality Management Certification Overview (ISO 9001 video 1 of 9)
 5. Information security - Your questions on ISO/IEC 27001
 6. ISO 9001:2008 Part 1 of 2
 7. Správné postupy měření při revizích elektrických zařízení

Video: TK 8

 • Nejlevnější odhlučnění auta.
 • Kartáčová bruska půjčovna.
 • Rummy hra online.
 • Streetwear sk.
 • Pohyb elementárních částic.
 • Jablečný ocet celostní medicína.
 • Detsky bagr elektricky.
 • Nejdou otevřít páté dveře fabia 2.
 • Postmodern jukebox careless whisper.
 • 16 století umění.
 • Kdo v továrnách pracoval.
 • Magnetický motor schéma.
 • Domy vratislavice.
 • Horseshoe bend parking.
 • Biologie pdf.
 • Vase fotovoltaika.
 • Egypt anglicky.
 • Andělé strážní podle data narození.
 • Pes steka ze strachu.
 • Legionella vyhláška.
 • Limonádový joe aneb koňská opera film.
 • Levné cihlové obklady.
 • Polička na obrázky.
 • Kubrt auto.
 • Silmarillion recenze.
 • Super večeře recepty.
 • Jezdecké boty hkm.
 • Jak poznat vzteklinu.
 • Rádýlko tescoma.
 • Jablecny ocet pletova voda.
 • Runes builder lol.
 • Magnetické obvody.
 • Zš chrudim.
 • Dxf editor.
 • Old thing back.
 • Zvonkohra z mušlí návod.
 • Nosorožec vs hroch.
 • Marvel superhrdinové seznam.
 • Nemoc šílených krav přenos na člověka.
 • Týž skloňování.
 • 3 měsíční plod.