Home

Výtvarné pojmy

Výtvarné pojmy - Miluju výtvark

 1. Výtvarné pojmy pro 7. ročník Součástí každého předmětu je také znalost teorie, proto nás na konci každého pololetí čeká malý test VÝTVARNÝCH POJMŮ - forma a b c, přiřazování, práce s obrázkem - test je hodnocen velmi mírně, nebojte se ;
 2. 10 - Teorie pohybových aktivit - TPA pojmy - vypracované, 2. část; CJ - Český jazyk - literární pojmy; D - Dějepis - pojmy; CH - Chemie - Pojmy, chemické názvosloví, vzorce; E - Ekonomie - Ekonomické pojmy, daňová soustava; VV - Výtvarná výchova - Fáze, pojmy a zvláštnosti dětské kresby; E - Ekonomie - OS kapitálové.
 3. Vybírejte výtvarné potřeby podle vašich přání. Více Dětská razítka Zažehlovací korálky Malování, kreslení Modelování, odlévání Mozaika Keramika Papíry Kreativní materiály Nůžky, děrovačky, vytlačovačky Lepidla, lepicí pásky Ořezávátka, pryže Karneval Pěnovka moosgummi Kreativní sady Textilní kreativita.

Jsme odborníci na výtvarné potřeby od roku 2003. Historie vzniku sahá do roku 2003 založením naší první kamenné prodejny s prodejem výtvarných potřeb ve Vyškově. Nejdříve jsme se usídlili v obchodním domě. Tehdejší nabídka zboží nebyla zdaleka tak obsáhlá, obsahovala zejména kreativní a hobby potřeby, floristické. vÝtvarnÉ nÁmĚty 1. malba 2. kresba 3. grafickÉ techniky 4. kombinovÁnÍ technik 5. tvorba dle umĚlcŮ 6. papÍr 7. tvrdÝ karton 8. plastickÉ prÁce 9. prostorovÉ prÁce 10. pŘÍrodnÍ materiÁl 11. textilnÍ materiÁl 12 Související pojmy a jejich vysvětlení. Ačkoliv se termínu skulptura používá často synonymně s výrazem plastika (ve významu plastické výtvarné dílo obecně, zejména kamenné), podle některých encyklopedických slovníků vzniká skulptura odnímáním hmoty z jednoho bloku (masivu), kdežto plastika postupným přidáváním a nanášením hmoty Bohatě ilustrovaná prezentace určena především studentům vyšších ročníků gymnázií a zájemcům o výtvarné umění. Tento materiál vznikl v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Klíčové pojmy současného umění. Výtvarné náměty a postupy pro děti. Hrušky ve stylu Charleen Martin Materiál a pomůcky kancelářský papír A

Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 16. století.Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjat s humanismem.. Pojem znovuzrození (rinascenza) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy, které začalo ve 13. století v Itálii, italským historikem Giorgiem Vasarim v roce. VÝTVARNÉ POJMY pro 9. ročník. S většinou pojmů jsme se seznámili v předchozích ročnících... Pojmy ze 6. ročníku si můžete zopakovat ZDE. Pojmy ze 7. ročníku si můžete zopakovat ZDE. Pojmy z 8. ročníku si můžete zopakovat ZDE... ale stále je co se učit ;) Výtvarné umění Úvod » Renesance Pojem znovuzrození ( rinascenza ) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy, které začalo na konci 13. století v Itálii, italským historikem Giorgio Vasarim v roce 1550

8.2 Pojmy, představy, abstrakce 68 8.3 Vizuální vyjadřování a ostatní smysly 73 Publikace Didaktika výtvarné výchovy je určena především studujícím distančního studia výtvarné výchovy. Zabývá se cíli a výchovným a vzdělávacím obsahem výtvarné výchovy v prostředí základ-ních škol a gymnázií, seznamuje s. Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo Dějiny výtvarné kultury - pojmy. Dějiny výtvarné kultury. výpisky. Vysoká škola efektivněji. Přípravné kurzy Přijímačky Vysoké školy Studijní programy Studijní materiály Brigády Diskuze Články. Knihy a skripta Nepřijetí na vejšku Elektronické zdroje Tituly Slovník pojm. Obsah výtvarné výchovy: obsah výuky by měl přesně specifikovat, co si má žák - zkouší tak popsat jednotlivé vztahy mezi pojmy - v případě potřeby mohou doplňovat do vět další výrazy, které posílí její výpovědní hodnotu Aktivizační metody Odborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmy download report. Transcript Odborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmyOdborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmy

Základní výtvarné pojmy Nástroj vnímání viditelného světa je oko. To je smyslový orgán zraku. Zrakem vnímáme světlo. Světlo umožňuje rozlišovat tvary a barvy. Světlo, tvar, barva - toto je společné mnohým organismům. 1. Bod - linie - čára - tvar 2. Světlo a stín - modelace Základní výtvarné prostředky. - pro dítě je to radikální změna, může se různým způsobem projevit ve výtvarné tvořivosti (změna je u každého dítěte jiná, může se projevit i v chování, přestane mluvit, koktá) 09 - První pomoc - Základní pojmy z farmakologie; 10 - Teorie pohybových aktivit - Pojmy TPA Dějiny kultury Obsah předmětu Základní pojmy Umělecké styly Obsah předmětu dějiny kultury Úvod do studia dějin umění základní pojmy orientace při cestování a pohledu na umělecké památky Teorie umění umění a jeho druhy; výtvarné techniky; umělecké dílo a jeho námět a obsah Estetika základní estetické kategorie ukázky vývoje estetických názorů Historie. Tématem příspěvku je výzva ke správnému uchopení školního vzdělávacího programu jako prostředku, který učiteli výtvarné výchovy umožní pracovat napříč všemi obory, ukazovat žákům dnešní svět jako nekonečné spektrum možností a jejich vazbu na kulturní odkaz minulosti. Abstract: The topic of this report is to appeal to the proper understanding of a school. Literární pojmy Krása: (estetika) za krásné považujeme to co v nás vzbuzuje příjemné pocity - životní zkušenost · Je důležitý znak Uměleckého díla:umělý lidský výtvor založený na estetickém vnímání skutečnosti.Umělecká literatura patří jako jedna z představitelům kultur

klíčové pojmy, které se lze zařadit k tomuto tématu: vzdělání prostřednictvím vzdělávacích procesů osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty a normy (slovesné X hudební X výtvarné X pohybové) b) kombinované (rozhlasové X divadelní X filmové X televizní Výtvarné a kreativní potřeby nejsou samozřejmě pouze akrylové barvy, plátna a štětce, ale také dekorativní spreje špachtle na míchání, korálky, látky, stužky a mnoho dalšího. Potřeby na malování obrazů, pro tvoření vánočních dekorací, potřeby pro výrobu mýdel a svíček, ale i školní potřeby můžete.

Základní pojmy ve výtvarném umění, VV - Výtvarná výchova

Výtvarné a kreativní sady. Vyrob si dárek! Dekorační materiál. Materiál pro výrobu děl s náboženskou tématikou. Nálepky. Vytvoř si strašidelného kamaráda. Mozaiky. Zažehlovací korálky. Interaktivní systém / podlaha. Tabule / Stojany / Nástěnky. Příslušenství k tabulím a stojanem 1) skripta: teorie barev a zÁkladnÍ vÝtvarnÉ pojmy. AUTOR: J. M. VALT, 2007. 2) OBRAZOVÝ A TEXTOVÝ MATERIÁL V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ POD NÁZVEM BALÍK VV: UKÁZKY SVĚTOVÉHO UMĚNÍ ARCHITEKTURY, SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST, ZAJÍMAVÉ PREZENTACE UMĚLCŮ, INTERNETOVÉ ODKAZY, APOD Aktivní výtvarné činnosti ; V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově s metodikou při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce- výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace Výtvarné předměty zároveň prakticky seznamují také se strategií přípravy výstav, osobní prezentace a dalšími aspekty tvorby. Katedra je tak živým prostorem intelektuálních dialogů a tvůrčích experimentů, v němž studenti nalézají svou cestu světem umění a výtvarné pedagogiky

Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatnímiAforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipn Výtvarné umění - výkladový slovník 1997; Vladimír Preclík 2004; Miloslav Holý 1979; Modř: barva mezi barvami 2005; všech 11 knih autora. Podobné knihy. Kritické pojmy dejín umenia 2004; Slovník pojmů z dějin umění 2013; Kniha Výtvarné umění - výkladový slovník je Výtvarné náměty jsou převzaté z diplomové práce Mgr. Žanety Křížové: Výtvarné řady a projekty na 1. stupni ZŠ, jež vznikly na Univerzitě v Hradci Králové, pod vedením Mgr. Magdy Munzarové.Náměty slouží pouze pro inspiraci do výuky, je zakázano je kopírovat, publikovat a pokládat za své. Rytmus a pohyb dešťových kape Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace Textilní slovník - Malý průvodce textilnímu pojmy pedagogických, výtvarně-pedagogických a uměnovědných studijních oborů, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0075 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchov Podívejte se, co přesně znamená ochranná známka, průmyslový či užitný vzor, patent a další pojmy týkající se ochrany duševního vlastnictví

Výtvarné techniky: kresba ‚ malba, grafika — protisk — kreslený monotyp, koláž, prostorové. práce z papíru včetně skládanek (origami), modelován (hlína, sádra), výtvarné hry (tiskátka), tvarování kovové fólie - Opice — kresba kombinovaná — rudkou a štětcem 10 let - Moje oblíbené zvíře za ZOO, kvarteto — hra Výtvarné umění ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Resumé: Diplomová práce se zabývá zapojením výtvarného umění do výuky výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Teoretická část zkoumá pojmy kultura, umění, výtvarné umění, výtvarná výchova na prvním stupni ZŠ a hledá vztahy mezi nimi Hodnocení referátu Zeměpisné pojmy. Líbila se ti práce? Podrobnosti 28. prosinec 2012 15 366× Výtvarné umění. Článek předkládá ukázku zařazení prvků průřezového tématu environmentální výchovy do vyučování výtvarné výchovy. V textu je čtenář seznámen s problematikou environmentálně šetrného spotřebitele, konkrétně s tzv. ekoznačením výrobků a se způsobem, jak je možné pracovat s tímto tématem ve vyučování

Pojmy prehistorického obdob výtvarné umění a literatura - dřevořez a akvarel. Futurismus. Avantgarda Vznik v Itálii a prosakující až do Ruska, obdiv k technice a pokroku. Kubismus. Avantgarda Malířský a sochařský směr, odlišení vnímání reality Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evroých jazyků. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí přírodních věd. Wölfflin se zde snažil nalézt objektivní kritéria pro zkoumání výtvarných.

Výtvarné potřeby - SEVT

Výtvarné potřeby vytvarny-shop

VÝTVARNÉ NÁMĚTY :: M o j e v ý t v a r k

V Česku jsou desítky tisíc lidí v karanténě, v karanténě je i celá země a nesmí se vyjíždět za hranice. Šíření koronaviru ve světě s sebou přináší i nové nebo málo používané pojmy. Karanténa a izolace jsou rozdílné věci, a to ve způsobu oddělování nakažených jedinců, jak vysvětluje web okorokaviru.cz Profese a pojmy Animovaný film. je druh filmové tvorby, v němž se pohyb nezachycuje plynule (na rozdíl od hraného a dokumentárního filmu), ale tvoří se postupným spojením souvislé řady ofotografovaných fází kresby, pohybu loutek, předmětů apod Žák směřuje k seznámení se základními pojmy a pravidly výtvarných technik, které postupně samostatně užívá a zdokonaluje. Ve výtvarném oboru se vyučuje předmět Výtvarné vyjadřování, který zahrnuje plošnou, prostorovou a akční tvorbu. Plošná tvorba obsahuje veškeré kreslířské, malířské a grafické techniky

V našem výtvarném oboru vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, modelování, keramiku a tvarování z papíru. V průběhu výuky se žáci seznámí se základními pojmy výtvarného umění. Vedeme žáky k tvořivému myšlení nejen při práci výtvarné, ale také k tvořivému přístupu k realitě života okolo nás Publikace zaujme zejména studenty dějin umění, výtvarné tvorby a učitelství výtvarné výchovy. Publikace ke stažení. Taťána Šteiglová Textilní slovník. Malý průvodce textilními pojmy. Studijní text je přehledným sumářem základního pojmosloví z oblasti textilní tvorby

Plastika (výtvarné umění) - Wikipedi

09 Úvod do studia výtvarné výchovy, práce v plenéru - kresba, malba, land art 10, 11 Textilní tvorba - textilní aplikace, batika vosková , šitá, vyvazovaná 12, 01 Tkaní - základní pojmy, druhy vazeb, materiály - realizace gobelín ICT = Předmět/Téma Výtvarná výchova/Základní pojmy pro VV a výtvarné techniky Očekávaný výstup Žák zná a pojmenuje barvy základní tj. primární. Pojmy dokáže správně používat při výtvarné činnosti a v dalším praktickém životě. Speciální vzdělávací potřeby Zdravotní postižení - LM

Češi se v otázkách financí orientují lépe než kdy dříve. V pravidelně měřeném a sledovaném Indexu finanční gramotnosti letos dosáhli nejvyšší hodnoty za posledních několik let, 61 procento. Trochu drsně to nyní prověřila i pandemie, kdy řada lidí přišla o své příjmy. Kniha obsahuje 52 výtvarných nápadů - na každý týden v roce jeden - doprovázených krátkými pohádkami pro završení hezkého pocitu z vyrobeného dílka. Pohádky lze využít také jako motivaci na začátku práce. Kromě kresby a malby, ozvláštněných nápaditými prvky, tu najdeme prostorovou práci s papírem, koláž, práci s textilem, se sádrou a s přírodninami. ZÁSOBNÍK AKTIVNÍCH SLOVES. Aktivní slovesa jsou pomůckou pro tvorbu ŠVP - konkrétně pro . formulování ročníkových výstupů. v jednotlivých vyučovacích předmětech vÝtvarnÉ nÁstroje a pomŮcky pro uČitele i pro ŽÁka: Žák: Štětce, základní barvy, ubrus a papír. Učitel: knihu od Ernst Hans Gombrich-Příběh umění, Stručný příběh umění od Susie Hodgeová, další pomůcky: fixy a velký papír a obrázky k danému tématu Představuje jim pojmy dnes, včera, zítra, dny v týdnu a měsíce. Balení obsahuje: závěsnou tabuli na stěnu (78 x 43 cm), 7 kartiček s názvy dnů v týdnu, 31 kartiček s názvy měsíců v roku, 18 kartiček s časovými sekvencemi, 12 kartiček s různým typem počasí, 3 kartičky s pojmy dnes, včera a zítra

Moderní-Dějiny.cz Nové směry výtvarného uměn

Kategorie: Dějiny umění Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Text představuje v heslech základní pojmy z oboru malby, např: barva, světlo, kontrast nebo námět Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta . Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. Tel.: +420 221 900 111 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikační údaje. Katedra výtvarné výchovy, 3 patro zpracovaná v obecné pedagogické rovině, bez konkrétního zřetele k výtvarné výchově, uceleně, s důrazem na klíčové pojmy. Pojmy, které užívá, korektně definuje (s. 16 aj.) Zabývá se druhy a fázemi projektového vyučování. Autorka dále prokazuje, že zná kurikulárn Praha - Umělá inteligence by už dnes mohla zlepšovat práci fotografů nebo napomoci psaní novinářů. Nahradit zdravý rozum a úsudek ale algoritmy nemohou, říká český vědec a světově uznávaný odborník na vývoj umělé inteligence (AI) Tomáš Mikolov. Jeho tvář v oparu mlžné dezinfekce se shodou okolností stala i tváří letošního ročníku soutěže Czech Press Photo

Výtvarné uměn í. Výtvarné umění Druh informací: encyklopedická hesla: Obsah: informace o českém výtvarném umění (osobnosti, výstavy, pojmy, instituce) Aktualizace Přijímací zkoušky na VŠ - Všeobecný přehled - Témata a pojmy přijímací zkoušky učebnice. kolektiv autorů, Václav Nekvapil. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Přidat do poličky mezinárodní vztahy, EU, NATO, ekonomie, filozofie, sociologie, psychologie, literatura, divadlo, výtvarné umění, hudba Co doopravdy jest aneb vztah teorie a praxe ve výtvarné výchově V úvodu objasňuje, proč jsou pojmy teorie a praxe chápány jako protikladná a představuje jejich různá filosofická pojetí. Vztah teorie a praxe v pedagogice je ovlivněn tím, že teoretické konstrukty zde mají často normativní charakter, usilují o aplikaci.

Romantismus je literární směr i životní postoj, jenž nastupuje po osvícenství a racionalismu, tedy na začátku 19. století.. Jedná se o umělecký směr, který klade důraz na city a který zobrazuje výjimečného hrdinu ve výjimečné situaci. Výjimečný hrdina je člověk, jenž je osamocený, často chodí do přírody, je většinou nešťastně zamilovaný a je zasněný Klíčové pojmy: historie Romů, romská kultura, evroé dějiny, řemesla, romský jazyk HOLOCAUST ROMŮ pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ. Interaktivní program se zaměřuje na často opomíjené téma holocaustu Romů v učebnicích dějepisu VO 5. 11. - 18. 11.: V následujících hodinách se budeme věnovat již novému tématu OBČAN + OBČANSTVÍ. Vymezíme si pojmy, vyvodíte pravidla pro to, jak se stát občanem státu, vyzkoušíte si test, který musí žadatelé o občanství absolvovat (vy si zkusíte pouze jeho malou část ) a zamyslíte se nad tím, jak VY (aktuálně ve vašem věku) můžete být dobrým. 2020/2021 (zimní semestr) Cílová skupina: U3V: Výukové cíle: Rozvíjení výtvarných dispozic (vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost) a respektu k odlišnému výtvarnému projevu, osvojení základních výtvarných technik, seznámení s historií a vývojem výtvarného umění, se základními výtvarnými pojmy a na základě. V táborové abecedě rozebíráme některé pojmy, které jsou klíčové pro úspěch a kvalitu našich letních více informací Úvodní stránka » Taneční, výtvarné, fotografické, vědeck

Provázet vás budou veselé ilustrace, díky nimž si pojmy ze světa výtvarného umění snadno zapamatujete. Seznámíte se s nejvýznamnějšími díly historie a umělci, kteří je vytvořili. Nechybí výtvarné aktivity, díky kterým se i z vás stanou experti na umění, nebo dokonce samotní umělci! Bonus 1. Základní pojmy výtvarné kultury Časová osa, základní pojmy a dělení architektury, malířství, sochařství a grafiky. 2. Pravěk Periodizace, vznik umění, umělecká tvorba v období doby kamenné - paleolitu, mezolitu, neolitu, v době bronzové a železné. 3. Mezopotámie a Egyp

Výtvarné námět

Výtvarné umění. Základní pojmy dějin uměn í. Základní pojmy dějin umění Brožovaná bez přebalu lesklá. EAN: 9788020030801. Heinrich Wölfflin. Problém vývoje stylu v novověkém umění. Výtvarné umění - základní pojmy. pravěk; starověké státy; antika; raný středověk - románské odbdobí. V mateřské škole jsou výtvarné činnosti a aktivity nedílnou součástí výchovného působení učitelky na dítě, přičemž je její snahou, aby výtvarný projev dítěte byl samostatný a osobitý. Významnou roli zde hraje vzájemná interakce učitelky - dítěte - výtvarného objektu

Renesance - Wikipedi

Video: Teorie pro 9. ročník :: Miluju výtvark

Výtvarné umění - Renesanc

Realizace výtvarné činnosti. Šablonu deštníku (pouze klobouk) učitelka obkreslí na čtvrtku. Čtvrtku z druhé strany děti podlepí libovolnou látkou tak, že nejprve nanesou lepidlo na papír a následně na něj přiloží látku. Látky by měly být přibližně stejně velké jako papír, na kterém je nakreslený obrys deštníku jaké výtvarné techniky a materiály používají při práci s dětmi. Jako doplnění k dotazníkům jsem s dětmi stejné mateřské školy udělala rozhovory. Zjišťovala mezi pojmy, objekty a symboly. Typickými znaky pro uvažování předškolníh SMYSLOVÉ ⇒SH: Poznej zvíře podle zvuku (sluch) pomůcky: zvuková nahrávka na CD poznáváme zvířata dle jejich hlasů (kočka, prase, pes, kráva, koza, ptáci) ⇒SH: Najdi houbu (zrak výtvarné vyjadřování) - bezpečnost a hygiena práce - prvky a složky kultury - lidové umění a užitá tvorba - oblasti kulturního života, kulturní zařízení; ochrana a využívání kulturních hodnot - návštěva galerií - základní pojmy teorie umění (umění a jeho druhy; námět, obsah, forma

Uvědoměle zacházet s některými prostředky a materiály, ovládat základní technické dovednosti, užívat důležité pojmy, týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálů a technik, vyvozené na základě vlastních výtvarných činností; Organizovat vlastní výtvarnou práci Nové trendy ve výtvarné výchově Poklady regionu. Dokáže definovat pojmy paměť krajiny a místa, land-art, site-specific, environment. Je seznámen s metodou galerijní animace, zná její výhody a uvědomuje si důležitost individuálního prožitku při tvorbě. S pomocí artefletických postupů dokáže zážitek z tvorby. výtvarné umění Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si kategorii do oblíbených. Poraďte mi. Pouze skladem. Pouze bazar Řadit dle:-10%. Kniha Čínská malba, která přetrvala a rozvíjela se v mnoha érách, má obrovský kulturní význam.. Pojmy výraz a symbol, za které se pro praxi výtvarné výchovy staví ve své stati Slavík [12], nelze ovšem nevnímat bez souvislosti s tímto modernistickým pojetím výtvarného umění. Etymologicky se dokonce vztahují ke dvěma z modernistických směrů, k symbolismu a expresionismu

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk ----- ZÁKLADNÉ VÝTVARNÉ POJMY Základné výtvarné pojmy Nástrojom vnímania viditeľného sveta je oko. To je zmyslový orgán zraku. Zrakom vnímame svetlo. Svetlo umožňuje rozlišovať tvary a farby. dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a ; dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Fotografie, která je původní, je. Hlavní cíle: - Probouzet v dětech estetické kulturní dovednosti výtvarné, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a prostorem · Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci · Naučit se zpaměti krátké texty.

Dějiny výtvarné kultury - pojmy - Vejška

Odborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmy

Základní výtvarné pojmy

výtvarné dílo varchitektuře, spolupráce architekta a výtvarníka, monumentální umění, jakož i pojmy pojednané níže -nepochybně pro svou neutrálnost. Proměny teoretického rámce výtvarného umění varchitektuře 60. a 70. let 20. století Kategorie: Umělecké - ostatní Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1 Charakteristika: Práce vysvětluje pojmy výtvarná kultura a vizuální kultura a zaměřuje se na vztah mezi nimi. Úvodní oddíly se zabývají výtvarnou a vizuální kulturou odděleně a obsažen je rovněž přehled vývoje vizuální kultury

Týdenní kalendář | wwwježek Archives - Předškoláci - omalovánky, pracovní listyNakladatelství Svojtka & Co

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Umění > Výtvarné umění Od roku 1989 dosud působí jako akademický pracovník na katedře výtvarné výchovy. Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Předtím osm let pracoval jako učitel základní školy v Praze a poté současně s výukou didaktiky na VŠ přes dvacet let vyučoval na základních nebo středních školách Základy výtvarné kultury [KVK / ZAVK] ZČU v Plzni Archiv ZIP (293.5 kB) 16. 1. 2020. Vypracované pojmy. Doktorský studijní program Didaktika výtvarné výchovy. Studenti budou seznámeni s problémovým a historickým kontextem fenomenologie, s jejími základními pojmy a metodou. Zvláštní pozornost se zaměří na českou recepci fenomenologie u Jana Patočky. Hlavní témata

 • Ataxia teleangiectatica.
 • Sarah brightman hymn tickets.
 • Kartáčová bruska půjčovna.
 • Jak skrýt příspěvek na instagramu.
 • Suchoj su 37.
 • Kojenecká voda lidl cena.
 • Pes a chilli.
 • Parník do zoo.
 • Hifi usb dac.
 • Avantasia masters of rock 2019.
 • Dodge charger hellcat spotreba.
 • Ztracené jaderné ponorky thresher a scorpion.
 • Dlazba.
 • Photoshop kolaz.
 • Battle of verdun.
 • Windows 10 windows spotlight wallpaper.
 • Kostým elsa tesco.
 • Jak vyklepat tlamovce.
 • Atlas ptactva.
 • Osbe helma.
 • Galvanické poměďování.
 • Dráhová cyklistika keirin.
 • Elle fanning movies.
 • Křížová cesta obrazy.
 • Dosažené vzdělání v čr.
 • F.r.i.e.n.d.s mikina.
 • Arakain alba ke stažení.
 • Střídání dne a noci je způsobeno.
 • Indoevropský prajazyk.
 • Rozvoz obědů rakovník.
 • Golfové odpaliště v křížovce.
 • Zbavit generalizovaná úzkostná porucha.
 • Popínavé růže jak rychle rostou.
 • Ski vysoké tatry.
 • Seřízení plastových dveří rehau.
 • Mayim bialik instagram.
 • 101 osobností 20 století online.
 • Lístky ve větru film.
 • Trouba peče nerovnoměrně.
 • Trakční výtah.
 • Kamera na kabelu.