Home

Části lidského těla pracovní list

Lidské tělo - pracovní list. části lidského těla, nezbytné podmínky pro život, odlišnosti lidského těla: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Pracovní list II. ročník STAVBA LIDSKÉHO TĚLA _____ 1) Přečti si, jaký měl Karlík dneska den. Dnes ráno vstal Karlík z postele levou nohou. Už od samého rána všechno pletl. Nejdříve šel k umyvadlu, vzal si kartáček s pastou a začal si čistit oči. Potom si opláchl nos a šel se obléknout Žáci druhého stupně ZŠ speciální nebo studenti praktické školy si upevňují názvy jednotlivých částí těla, učí se ty, které dosud neznali. V metodických poznámkách jsou uvedeny hry i to, jak pracovat s pracovním listem. Druhou částí je seznámení se s nejznámějšími vnitřními orgány lidského těla. Pracovní list spolu s prezentací žákům ukáže.

Move and Match — Page 2Sborovna

Části lidského těla. Pracovní list pro žáky 2. třídy. Zopakují si nejenom určování částí lidského těla, ale i sčítání a odčítání do 20 a vyhledávání samohlásek. Mgr. Zdeněk Vlk, publikováno 24.3.2010 8:53, zhlédnuto 14651×, hodnocení: , licence Creative Common Body - Části těla . Jméno: 1. Piš slova anglicky. koleno -> rameno -> ústa -> nos -> prst u noh Dítě obrátí stejně jako při pexesu dvě kartičky. Úkolem je, aby se části těla uvedené na kartičkách dotkly. Vystřídejte se. Můžete rozdávat trestné body, když se to nepovede. Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let. Sešit obsahuje pracovní listy, které se [] Milan pláče buli buli Milan pláče buli.

DUMY.CZ Materiál Lidské tělo - pracovní list

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a zároveň opakuje základní barvy, případně číslice 1-6. Úkolem je nalézt a vybarvit části těla dle instrukcí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Téma: Části těla (Body Parts) Typ lekce: Pracovní list Připojený soubor Určování pádů - pracovní list 1 • Autor: Miroslava Hrstková • Březen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Nejstarší umělý palec 1. Jaké umělé části lidského těla dnes používáme? 2. Znáš někoho s umělou končetinou? 3 Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 322 Autor: Mgr. Věra Malcherová Datum: 26.10. 2011 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Biologie člověka Téma: Tkáně Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list je určen k zopakování učiva o tkáních Pracovní příležitosti Hledáme nové kolegy Podstatná jména označující párové části lidského těla. Sedm podstatných jmen označujících párové části lidského nebo zvířecího těla (oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena, prsa) mají v množném čísle některé zvláštní tvary Učitelé si mohou stáhnout pracovní.

Části těla Doporučit známému. Id: P4132 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 1 Pracovní listy Člověk jako součást přírody. Cvičné testy (na doma) Lidské tělo. Pracovní listy Smysly. Pracovní listy Cyklisté. Náměty k podpoře vlastního zdravého způsobu života. Rozlišení jednotlivých etap lidského života, orientace ve vývoji dítěte před a po jeho narození. Životní potřeby a projevy, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce. - prezentace stavba těla - pracovní list - prezentace oběhová. SVALY LIDSKÉHO TĚLA - PRACOVNÍ LIST Pracovní list vytiskni, nebo opiš a vypracuj do sešitu. Čti pečlivě v učebnici a odpověz na otázky hodnotící kruh - Kašpárek si s dětmi prohlédne jejich celodenní práci, otisknuté ruce na papír, vyrobené kuličky z papíru a pracovní listy s doplněnými detaily obličeje; děti si společně připomenou jednotlivé části těla; pomůcky - pracovní listy, noviny, pastelky, barvy, papír Výjimky ve skloňování podstatných jmen Části lidského těla 1. Doplň správný tvar: 1) Za (bosé nohy) _____ děvčat se v běhu jen prášilo

G223 - Model hrtanu v životní velikosti, 2 části - HELAGO

Český jazyk pro 6. ročník základních škol - Skloňování podstatných jmen označujících části těla - ruce, nohy, kolena, ramena, prs Pracovní list slouží k procvičení čísel 1-5.Děti obrázek správně vybarví,dále mohou vymýšlet příklady na + a -, porovnávat čísla.Můžeme použít i v prvouce-čím... vložil: petina

Lidské tělo - Digitální učební materiály RV

Somatologie je nauka o stavbě a funkci lidského těla, spojuje veškeré poznatky o lidském organismu. Shrnuje poznatky z anatomie, fyziologie, histologie, biologie, biochemie. Znalosti somatologie jsou nezbytné pro pochopení stavby a funkce zdravého těla, funkce těla při patologických procesech Části lidského těla, znaky živé přírody, části ruky . Žáci si zopakují učivo o lidském těle, zopakují si znaky živé přírody a obkreslí a popíší části ruky. Pracovní list je určený pro 2. a 3. ročník. 33. Rostliny a živočichové volně žijící . Žáci si zopakují učivo o živé i neživé přírodě. Lidské tělo je označení pro veškerou hmotu, která tvoří člověka. Je tvořeno mnoha různými druhy buněk, které společně tvoří tkáně a následně orgánové soustavy.Ty společně zajišťují stále vnitřní prostředí a životaschopnost člověka.. Funkce jednotlivých orgánových soustav jsou úzce propojeny a navzájem se ve svých funkcích doplňují Anotace: Žáci se učí poznávat části lidského těla. Podpora výuky jazyka: Klíčové kompetence: Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu.

Všichni žahavci mají na povrchu těla žahavé buňky -..... U žahavců se vyvinula primitivní nervová soustava tvořená smyslovými a nervovými buňkami propojenými svými výběžky do husté sítě Do tématu nás uvede motivační pohádka o lidském těle, následují říkanky, smyslové a pohybové a didaktické hry na lidské tělo, skládačka, komunikativní kruh,výklad o lidském těle. Zabýváme se s dětmi klouby, svaly, bacily, kostmi a trávicí soustavou hravou formou Žák získá základní informace o svalech lidského těla z textu a z obrázku. Do textu z nabídky vybere vhodná slova. Zná dělení svalů, Pracovní list Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ Svaly hrudníku patří z části k horní končetině - umožňují pohyb v ramenním kloubu • Žák vyjmenuje a popisuje části těla, funkci soustav lidského těla. • Žák spolupracuje na zadaných úkolech se spolužáky. • Žák vyhledá v textu klíčová slova a informace a popíše obrázek. • Žák na základě textů a poznatků z učebnic a encyklopedií odpoví na otázky kvízu. • Žák tvoří definice Pracovní listy k nácviku porozumění čtenému textu a rozvíjení prostorové orientace pro 1. a 2. ročník ZŠ. Úkoly jsou zaměřeny na získání a použití informace z textu, rozvoj čtení s porozuměním, rozvíjení pravolevé a prostorové orientace, rozvoj čtení s porozuměním při použití vlastní praktické zkušenosti dítěte

Žák pojmenovává části lidského těla. Doplněním tajenky zjistí název části těla. Vybírá správný počet zubů a žeber. Mgr. Vladimíra Moravová, publikováno 5.12.2011 11:39, zhlédnuto 14484×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Common Znáš správné německé výrazy pro části lidského těla? Pokud je doplníš do křížovky, dozvíš se tajenku. Vybarvování - Mořská panna s delfínem Vybarvi obrázek s mořskou pannou a delfínem. Pracovní list - Která cesta dovede myšáka k sýru Najdi myšákovi cestu k sýru. Pracovní list vhodný pro předškoláky části těla. lidské tělo. pracovní list. prvouka. Popis k materiálu skrýt popis. Související materiály. Části těla. Pracovní listy Člověk jako součást přírody. Cvičné testy (na doma) Lidské tělo. Pracovní listy Smysly. Pracovní listy Cyklisté. Ilustrace a obrázky.

Vyhledávání lidské tělo - Metodický portál RVP

 1. Popis lidského těla Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší
 2. Tkáně lidského t ěla Bu ňka lidského t ěla (opakování) Pr ůměrná lidská bu ňka je velká p řibližn ě 0,01 mm. Nejv ětší lidskou bu ňkou je vají čko (p řibližn ě 0,2 mm v pr ůměru). Bu ňka lidského t ěla vykazuje všechny typické znaky živo čišné bu ňky: cytoplazmatická membrána - biomembrána na povrchu.
 3. Části těla člověka: znovu: Přesuň názvy částí těla na své místo KONTROLA.
 4. dvou kroužků v hlavové části živočichů. b) stejnoměrně článkovaného těla. c) schopnosti živočichů stočit své tělo do kroužku. d) toho, že v půdě vytvářejí kruhovité otvory. 3. Pohyb kroužkovcům umožňují: a) zakrslé končetiny, které na první pohled nejsou vidět. b) drápky na spodní straně těla. c
 5. Nadzemní části rostlin - listy-1--2--3--4--5--6--7--8- Listy bylin vyrůstají ze stonku. Listy stromů a keřů rostou z větví. spustit animaci . spustit animaci . Význam listů pro rostlinu. Rostliny dýchají všemi částmi svého těla, tedy i listy. Rostliny.
 6. Pracovní sešit lze chápat jako komplexní zábavnou přípravu pro vstup dětí do ZŠ. Lze jej tedy využít jako ucelený soubor činností a aktivit pro děti v MŠ. Autor: Eva Fošenbauerová Ilustrace: Patricie Koubská brož, 72s., 179 Kč, zakoupíte na www.portal.cz. Eva Fošenbauerová je učitelka v MŠ, je autorkou řady publikací

Období lidského života: Život ve městě: Části lidského těla: Typy krajiny: Lidské tělo 1.třída a 2.třída: Světové strany: Člověk a kostra: Okolí školy: Člověk a svaly: Okolí Orlové: Vnitřní ústrojí člověka: Věci kolem nás - přírodniny a výrobky: Člověk a smysly: Třídíme správně odpad: Člověk a. Pracovní list č. 1 ŘÍZENÍ LIDSKÉHO ORGANISMU Lidské tělo je vystaveno působení vnějšího prostředí, které se neustále mění. Na tyto změny musí tělo reagovat, aby byla stále zachována souhra mezi orgány a aby bylo udržováno stálé vnitřní prostředí

Test - Body - Části těla - pracovní list y_32_inovace_16

 1. 5. TÉMĚŘ 80% LIDSKÉHO TĚLA JE TVOŘENO VODOU. Vybarvi tu část lidského těla, která je tvořena vodou. 6. VODA MÁ 3 SKUPENSTVÍ. Doplň do hranatých rámečků názvy skupenství a spoj je čarou s příkladem skupenství: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Knotková
 2. Člověk Vnější stavba člověka Nakresli člověka a popiš hlavní části lidského těla. Kostra a svaly Člověk patří mezi obratlovce, jejichž znakem je vnitřní kostra. Kostra je vnitřní opora těla u obratlovců. Napiš hlavní skupiny obratlovců žijících na naší planetě Zemi
 3. Pracovní list. Podle následujících obrázků doplňte k číslům v tabulce příslušné směry (směry lze využít i vícekrát). Popište části těla a vyhledejte k nim latinské názvy Do tabulky se pokuste vyjmenovat části lidského těla. Můžete využít obrázek níže uvedený
 4. Pracovní list seznamuje žáky s druhy sexuální orientace a poukazuje na některé předsudky s ní spojené. Vy_51_Inovace_Péče o zdraví.42: 6. - 7. Žák si uvědomí hodnotu lidského zdraví a nutnost o něj pečovat. Pracovní list shrnuje poznatky o zdraví, vede žáky k zamyšlení a formulaci vlastních názorů

5 aktivit pro děti: Lidské tělo - Předškoláci - omalovánky

Rozlišení jednotlivých etap lidského života, orientace ve vývoji dítěte před a po jeho narození. Životní potřeby a projevy, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce. Rozsah tématu: 20 vyučovacích hodin a 2 hodiny opakování. - prezentace stavba těla - pracovní list - testík-4) Kůže (1. Pracovní list - práce s obrázkem a nůžkami Prohlédni si obrázky, pojmenuj je. Ustřihni pravý pruh, rozstříhej jednotlivé trojúhelníky a doplň je do obrázku tak, aby byl strom úplný a obě strany se k sobě hodily. Které části lidského těla na obrázku najdeš? Jmenuj všechny věci, které si na ně můžeš obléci Části těla - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Prvouka: dodělat pracovní list (kdo nestihl ve škole) + opakování z 2. ročníku - dny v týdnu, roční období, měsíce, určování času, části stromu, keře, rostlin, domácí zvířata a jejich mláďata, části lidského těla, telefonní čísla tísňových linek Anglický jazyk: představení se + barvy (colours

člověk, části lidského těla. Druh učebního materiálu: pracovní list . Cílová skupina: žák, 1. - 3. ročník . Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období . Typická věková skupina: 7 - 9 let . Rozluštěte názvy pro jednotlivé části lidského těla a spojte je s obrázkem. pracovní listy jsou určeny jako pomůcka k oživení a procvičení Vybarvi části lidského těla, kterým prospívá mléko a mléčné výrobky. 6 zdravaz. Mléko nám dávají domácí zvířata. Z mléka se také připravuje JOGURT. Vybarvi obrázky a pojmenuj Lidské tělo - části lidského těla, kostra - řešení I. Části lidského těla, vzhled 1. Prohlédni si obrázky lidského těla: 2. Ve dvojici se spolužákem popište jednotlivé obrázky lidského těla. Zaměřte se na věk, pohlaví, tvar lidského těla, stavbu a velikost kostry, tvar svalů, pružnost a barvu kůže

03. Body Parts (Části těla) English Club - angličtina ..

Pracovní list č. 1 ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA - procvičuj části lidského těla. Pracovní list č. 2 TŘÍDĚNÍ ODPADU. na pracovním listu si pozorně přečti odstavce označené vykřičníkem; možnost procvičování na internetu: WWW.le-synapadu.cz. Inspirativní weby a metodika Vypracuj pracovní list do sešitu literatury zezadu (nemusíš ho tisknout). Pracovní list je ZDE. Vypracování si zkontrolujeme společně příští týden ve škole. Téma: Skloňování podstatných jmen označujících části lidského těla. Pracovní sešit str. 6 / cvičení 1 a), b). Části lidského těla Člověk a jeho svět Lidské tělo. Pracovní Listy Pro Školky, Předškolní Aktivity, Matematika Pro Školky, Pracovní Terapie, Moje Rodina, Vzdělávací Činnost, Lidské Tělo, Psaní, Logopedie Deák Enikő Öltözködés, tisztálkodás. speciál: Lidské tělo - pracovní listy Tato encyklopedická knížka s odklápěcími okénky tě nechá nahlédnout do útrob lidského těla. Nauč se něco nového! Odklop více než 100 okének a zjisti, jak spolu všechny části lidského těla spolupracují a jak jsou vzájemně propojeny, aby vytvořily jedinečnou bytost člověka 16.11. - pracovní list č. 2 - Baktérie, sinice PL ke stažení: Bakterie, sinice 18.11. - pracovní list č. 3 - Jednobuněčné řasy, kvasinky PL ke stažení: Řasy, kvasinky Pracovní list ke stažení na pondělí v 23.11.: Prvoci Pracovní list č. 1 - Rostlinná a živočišná buňka ke stažení: Rostlinná a živočišná.

Určování pádů - pracovní list

 1. ovat. Mohou sloužit k různým aktivitám: pexeso, bingo, skládání podle diktátu apod. Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům Body.xls MATUSZKOVÁ, Hana. Cards - body - pracovní list. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 02. 2011, [cit.
 2. Opakování - části lidského těla - zazpívejte si anglickou písničku Head, shoulders, knees, toes(www.youtube.com) Pečujeme o své zdraví - učebnice str. 68 a 69 - přečtěte si. Pracovní list strana 33 a 34 - vyplňte. You Tube - Byl jednou jeden život - Ústa a zuby - pusťte si video. Procvičujte na tomto odkazu
 3. Části těla, to jsou základní slovíčka, která se děti taky učí poměrně brzy. Našla jsem pár listů, on-line cvičení a omalovánek na toto téma.Nejdřív se podívejte na slovní zásobu. Opět doporučuji stránku Help for English, části těla včetně výslovnosti
K215 - Žaludek, životní velikost, 2 části - HELAGO-CZ, s

27.10.2020 Články, Myšky, Sluníčka. Téma týdne: Lidské tělo: Báseň: Pojmenuj části lidského těla: Vyjmenuj 5 smyslů: Řekni, které znáš zdravé a nezdravé potraviny - viz pracovní list Pomůcky: šátek na zavázání očí, velký obrázek osla (či lidského těla apod.), oslí oháňka vystřižená z papíru (nebo např. části lidského těla), připínáčky (magnety a magnetická tabule) Postup: Velký obrázek osla pověsíme na zeď a jednomu z dětí zavážeme oči. Dám Body parts / Části těla. V tomto videu se seznámíme s jednotlivými částmi lidského těla a jejich správným pojmenováním. Samozřejmě v angličtině :) V rámci ESF projektu Janička Pracovní list - řešení.

Apr 6, 2015 - Mateřská škola Zátor - nezisková organizac Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ.Neužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licens 26 VY_52_INOVACE_03_26 Prvouka 3. Člověk - kostra, vnitřní orgány Pracovní list Word 5 4 27 VY_52_INOVACE_03_27 Prvouka 3. Části lidského těla Pracovní list Word 3 2 28 VY_52_INOVACE_03_28 Prvouka 3. Období lidského života Pracovní list Word 7 6 29 VY_52_INOVACE_03_29 Prvouka 3. Zelenina, druhy zeleniny Pracovní list Word 5 2 barevné laminované přílohy A4 s vyobrazením lidského těla (kostra, svaly, krevní oběh, orgány) V praktické části najdete cca 50 pracovních listů. Práci s pracovními listy usnadní jednoduché grafické ikonky, které každý pracovní list obsahuje. Poskytují informaci o věkové skupině, pro kterou je námět určen (3.

jednotlivé části pojmenovat. Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání - druhý stupeň Játra jsou největší žlázou lidského těla. Jsou zásobárnou živit a vitamínů. Játra jsou nezbytná pro život, při jejich poškození člověk umírá Learning Resources Anatomický model lidského těla LERLER3336. Anatomický model lidského těla je detailně propracován tak, aby bylo možné realisticky poznat všechny jeho části. Právě části lidského těla lze odebírat a zkoumat a následně zase přiřadit zpátky na sv.. 8. Žáci si ve dvojicích na sobě ukazují jednotlivé části lidského těla podle obrázku. 9. Žáci si ve dvojicích na sobě ukazují jednotlivé části lidského těla podle obrázku. 11. Dopište perem názvy k obrázkům. 12. Postupně odkrývejte obrázky a hádejte, které části lidského těla se zde. skrývají Pexeso - Přírodověda - Části lidského těla. Didaktická známá hra pexeso, která je určená všem žákům a pedagogům pro procvičení probíraného učiva. Celkem 66 kartiček, které pobaví i naučí Anatomie lidského těla pro nejmenší.Po otočení lícové části puzzle (kůže), vidí dítě na rubu orgány a pod nimi kosti, které se na tomto místě skrývají. Vše je opatřeno popisky a základními názvy v češ..

T12010 - Model jazyka, 2,5 krát zvětšený, 4 části - HELAGO

Kompletní trup (obě pohlaví) v životní velikosti s otevřenými zády, složený z 27 částí. Obsahuje základní orgány a anatomické struktury lidského těla. Hlava je rozdělena tak, aby odkryla části lebky, mozku, ústní dutiny, krku a oka. Po odstranění části krku je vidět hrtan, štítná žláza a cervikální žíly PRACOVNÍ LIST Doplň části lidského těla - procvičování samostatně na vytištěném dokumentu, na ploše PC - společně přes interaktivní tabuli. Vyber a správně doplň části lidského těla: hlava, krk, trup, horní končetina, dolní končetina (DÍVKA - CHLAPEC) Vyber a správně doplň části lidského těla Ergonomie je vědní obor, který se zabývá vhodnými rozměry a tvary nástrojů, mobiliáře, předmětů denní potřeby, prostě všeho, co nás obklopuje. A to tak, aby vše maximálně vyhovovalo našim možnostem a potřebám. Pro stavebnictví a architekturu patří ergonomie mezi základní kameny oboru. V sérii článků na ESTAV.cz ná Pracovní list - Rozmnoz ovací soustava největší buňka lidského těla b) nejmenší buňka lidského těla c) samčí Vypuzování spermií chámovodem a močovou trubicí z těla ven se nazývá: a) ejakulace b) evakuace c) poluce 7. Vajíčka začínají dozrávat: a) hned po narození b) ve věku 12 až 15 let c. Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost základních částí těla (head, arm, leg, tummy, hand, foot). Pomocí tohoto pracovního listu však můžete zopakovat i základní barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple), případně i číslovky 1-6. Úkolem je najít část těla, která k dané příšerce nepatří (má jinou.

G08 - Klasický model srdce, 2 části - HELAGO-CZ, s

Párové souhlásky pracovní list — 2

Části těla datakabinet

Lidské tělo a jeho fungování - Páťác

Lidské tělo - růst a vývoj, kostra, části lidského těla. Co jsme udělali? Pracovní list - části lidského těla. UČ str. 65 (Muž a žena, Rozmnožování, Rodina) PS str. 53/3,4 ———— Kožní soustava pracovní list. Daňová soustava složka finanční soustavy státu souvisí s existencí státního rozpočtu - daně jsou peníze, které tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu - přerozdělují se a dávají na ta místa, kde je jich potřeba daňová soustava je tvořena: soustavou přepisů ( druhy daní ) soustavou subjektů. Celková impedance lidského těla Z T je přitom složena především z impedance místa na kůži, kterým proud do těla vtéká (Z p1), impedance místa, z něhož proud z těla vystéká (Z p2) a také z vnitřní impedance těla (Z 1), tj. impedance tkání trupu a končetin. Obr. 1: Schéma impedance lidského těla Vnější části lidského těla. NÁZEV . Pří_225_Savci_Vnější části lidského těla. Autor: Mgr. Martina Vaculová. Škola: Základní a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace. Anotace: Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu přírodověda pro 5. ročník Části lidského těla: hlava krk horní končetina trup dolní končetina * Pro pokračování stiskněte šipku. * Je možno zeptat se dětí, zda-li to vymyslí samy, a poté kliknutím na jednotlivé čtverečky zobrazíte odpovědi. * Je možné použít i přiložený pracovní list, do kterého si děti zapíší své řešení.

Naše tělo - RV

 1. Lymfatická soustava (mízní soustava) je jednosměrná soustava lidského těla, vedoucí z mezibuněčných prostorů do krve lymfatickými (mízními) cévami. Větší mízní cévy se označují jako mízovody (např. hrudní mízovod - kde ústí míza do žil).Věda, která zkoumá lymfatickou soustavu, se nazývá lymfologi
 2. Pod OOPP spadají prostředky a pomůcky, které chrání různé části lidského těla například před prachem, hlukem, chemikáliemi, ostrými předměty i jiným potenciálním nebezpečím. Zákon OOPP je popsáno a specifikováno ve dvou zákonných normách: Zákoník práce č. 262/2006 Sb
 3. Komunikační cíl: Studenti se naučí pojmenovat části lidského těla a jednoduše popsat, jak vypadají oni Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_09_18/B a Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_09_18/C (řešení). Postup viz článek Jazykové hry a aktivity
 4. UČIVO: Názvy částí těla. CÍL: - skloňuje podstatná jména označující části lidského těla. ZADÁNÍ: Pracovní sešit strana 13/3,4 (cvičení 4 přepište do školního sešitu). Můžete využít Pravidla českého pravopisu nebo internet. Pracovní sešit str. 15/1 (př: Na terase máme stůl se třemi nohami). Pište věty!
 5. Potřeby pro realizaci: ITA , SMART Notebook , pracovní list Anotace, základní pojmy: Části lidského těla, kostra Datum vytvoření: 9 . ledna 2012 Ověřeno ve výuce (datum

Skloňování podstatných jmen označujících části těla

 1. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-313-3. Urči, do které soustavy patří tyto části lidského těla: opěrnou soustavu (kostru) vybarvi žlutě, pohybovou soustavu (svalstvo) červeně. Zkus přiřadit, ke které části lidského těla patří tyto svaly. (V názvech svalů jsou ukryty části těla, které ti pomůžou.
 2. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 - 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena - zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 - 20, části lidského těla. Ve čtvrtek 15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce. Aj do 2. 11. Probrané učivo: Učebnice po str. 18. Pracovní sešit po str. 20/3
 3. Studijní materiál Kostra - pracovní list z předmětu Biologie, střední škol
 4. - stavba a tvar lidského těla ANATOMIE - anatemnó = rozřezávám - stavba a uložení orgánů - pracovní metoda - pitva o 1. pitva - Aristoteles (300 let před Kristem) o 1. pitva v Čechách Jessenius (1600) o anatomická konzervované tělo studijní a vědecké účely nutný souhlas zemřelého o patologick
 5. Podle daného rozpisu ve dvojici změřte tzv. antropometrické body lidského těla. Výšku antropometrických bodů měřte vždy od podložky (od země). V následujících obrázcích vyznačte v určených bodech šipkou směr proudění krve a pojmenujte vyznačené části srdce. Závěr: Pracovní list 7 - Dýchací soustava
 6. Pracovní list - patogenní bakterie (upravený pro potřeby CvBi) Stejně jako viry i bakterie napadají všechny ostatní skupiny organismů, parazitují na nich a svým působením (porušování buněk, vylučování toxinů aj.) vyvolávají choroby. Takové bakterie označujeme (mikroflóru lidského těla)
 7. PRACOVNÍ LIST: Tepelná poranění . 1. ÚKOL (Kubíková et al., 2011) Vypište, co všechno podle vás patří mezi tepelná poranění. • lidského těla (kotelny, kuchyně, pobyt v uzavřeném autě, ) nebo pří vysoké fyzické námaze
VD253 - Model srdce, 7 částí - HELAGO-CZ, sF10 - Model oka, 5× zvětšeno, 6 částí - HELAGO-CZ, s

Nauč se něco nového! Odklop více než 100 okének a zjisti, jak spolu všechny části lidského těla spolupracují a jak jsou vzájemně propojeny, aby vytvořily jedinečnou bytost - člověka. Uvnitř těla je spousta fascinujících věcí, ať jsou to kosti, krev, srdce, mozek nebo svaly. S touto knížkou to jde tak snadno! Sdílet Pracovní sešit je zaměřen na učivo o lidském těle, zdraví, lidech v okolí dítěte a na dopravní výchovu. si svou magnetické tabuli a jako malý chirurg na operačním sále umísti správně magnety představující různé části lidského těla. V přiložené knížce se navíc dozvíš spoustu zajímavostí o tom, jak. obranné (strnutí na místě, tváření se mrtvým, přitisknutím k zemi, útěk nebo odhození části těla, komfortní (olizování srsti, popelení - zbavení se parazitů, vnitřní stavba lidského těla. 63. Pohlavní soustava - pracovní list - 29. 5. 2019 - suplování 8. B. 64. Od narození do smrti - 30. 5. 201 Vzdělávací box Lidské tělo obsahuje rozkládací magnetickou tabuli velikosti A2, 56 magnetů s částmi lidského těla a knížku s informacemi. Vzdělávací box Lidské tělo Magnetky jsou rozděleny do 5 oddílů: kostra, svaly, vnitřní orgány, zuby a části srdce

 • Malotraktor tz4k14.
 • Vybavení fitness centra.
 • Jak vyčistit karburátor u sekačky.
 • Modlitba za narození dítěte.
 • Půjčovna vozíků opava těšínská.
 • Cyklotrasa 37.
 • Macocha sebevraždy.
 • Xenony z číny.
 • Pask klatovy.
 • Ohybový modul pružnosti.
 • Krevety recepty.
 • Hlasivky zpěv.
 • Osbe helma.
 • Kotoučové brzdy na kolo výhody.
 • Polohovací postel pro seniory.
 • Vačice americká.
 • Decathlon boty.
 • Ovoce pattaya.
 • Darovani vajicek hradec kralove.
 • Miles davis filmy.
 • Restaurace u koruny hostivice.
 • Flybe check in.
 • Oxid uhličitý vlastnosti.
 • Kaktusové fíky jak se jí.
 • Rock rock n roll.
 • Penzion bílý dům uherské hradiště.
 • Balíček do porodnice dr max.
 • Leo moracchioli californication.
 • Výpověď pro nadbytečnost 2019 vzor.
 • Leo moracchioli californication.
 • George rr martin net worth.
 • 65/2017.
 • Silná menstruace a přesto těhotná.
 • Cyklotrasa 37.
 • Recept na něco sladkého a rychlého.
 • Právo na spravedlivý proces ústavní soud.
 • Vlhkomer na drevo alza.
 • Ulož to.cz mp3.
 • Casovani.
 • Transfuze krve u novorozence.
 • Celiakie bolest břicha.